Vybrat region
cz

Rozvoj a vzdělávání

Odborné znalosti a zkušenosti jsou naší největší konkurenční výhodou, proto se je snažíme všestranně podporovat. Našim zaměstnancům poskytujeme vzdělávání externí formou, a to účastí na odborných konferencích nebo certifikačních školeních.

Důležitou součástí vzdělávacího programu společnosti je i jeho interní forma v podobě Asseco Akademie.

 Asseco Akademie

Již několik let rozvíjíme úspěšný interní projekt, kde kolegové učí kolegy. Zaměstnanci si mají možnost vybrat z katalogu kurzů připravených přímo jejich protějšky s výjimečným know how. Katalog obsahuje širokou paletu kurzů orientovaných jak na měkké tak i na technické dovednosti (programování, analýza, testování, projektový management). Obsah katalogu je pravidelně obměňován a doplňován podle potřeb zaměstnanců.

 

"Uvolněná atmosféra, příjemný školitel a kolektiv, získávání velmi cenných poznatků od vysoce zkušených lidí." Kurz: Optimalizace práce s Oracle databází

"Naprosto perfektní školení, předčilo moje očekávání." Kurz: Prezentační dovednosti

 

 

 Expertní fóra

Metodická podpora a tvorba rozvojových plánů je realizována expertním týmem tvořeným odborníky pro jednotlivé oblasti software developmentu. Expertní fóra jsou platformou na sdílení "know how" a "best practices" napříč celou společností. Expertní tým zároveň pomáhá při adaptaci a rozvoji zaměstnanců.