Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

Informácia o projekte Transformácie skúseností s digitalizáciou v Bieloruskej republike

Dňa 13. decembra 2018 podpísala spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. Zmluvu o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce s Bieloruskou republikou, ktorý je financovaný Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitostí SR, z grantovej pomoci Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Projekt bude realizovaný 12 mesiacov s partnerom Výborom štátnej kontroly Bieloruskej republiky s cieľom „Výmeny skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou“. Asseco Central Europe prostredníctvom divízie Public Sk sa bude podieľať v Bielorusku na poskytovaní expertízy v oblasti digitalizácie administratívnych procesov kontroly a auditu vo verejnej správe. Vytvorí sa školiaci modul v súlade s medzinárodnými štandardami EUROSAI a INTOSAI a prostredníctvom školení zamestnancov Výboru budú odovzdané aj skúsenosti s digitalizáciou procesov z projektu NKÚ v Slovenskej republike. Celková poskytnutá suma dotácie činí 100 000 EUR.

www.slovakaid.sk

www.slovakaid.sk/sk/novinky/904-vysledky-prace-samrs-v-roku-2018

napísali o nás: www.slovakaid.sk/sk/novinky/894-prehlad-novych-projektov


Tisk