Vybrat region
cz

DRG

DRG Grouper pro nemocnice

Systém DRG je nový mechanismus sloužící pro výpočet finanční náročnosti léčby pacienta. Klasifikační systém DRG umožňuje zařadit léčbu pacienta podle demografických, diagnostických a terapeutických charakteristik. Zjednodušeně je v tomto systému výše úhrady závislá od diagnózy pacienta.

Strix

Základní modul Strix klasifikuje nemocniční případy do 1200 nákladově a medicínsky podobných skupin, pacienty přitom třídí nejen podle lékařského hlediska, ale i podle finanční náročnosti jejich léčby. Díky této klasifikaci jsou náklady za nemocniční péči hrazené spravedlivěji a nemocnice mají možnost fungovat efektivněji.

Surnia

Nástavbový analytický modul Surnia nahrazuje v nemocnicích analytické oddělení. Analyzuje vykázanou základní péči. Pomáhá vytvářet přehledy a zlepšuje v nemocnicích management nákladů. Všechny výstupy zpracovává v grafech a přehledných tabulkách.

Tyto

Nástavbový kódovací modul Tyto slouží pro kontrolu a zvyšování kvality kódování případů lékaři bez vysoké administrativní zátěže. Zlepšuje kvalitu vykazování dat v reálném čase. Zajišťuje, aby se při vykazování neuváděly nesprávné informace, nezapomínalo na některé výkony, případně na vedlejší diagnózy. Eliminuje nesprávné vykazování údajů, které mohou znamenat budoucí ztráty z příjmů. Komunikuje s nemocničním informačním systémem, který odešle všechny důležité údaje o hospitalizovaných pacientech a navrhne údaje a kódy do výkazu pro zdravotní pojišťovnu.

Nesasio

Nástavbový ekonomický modul Nesasio pomáhá sledovat náklady na jednotlivé pacienty. Prostřednictvím množství údajů, které má modul k dispozici, určuje náklady na pacienta v reálném čase. Jde o speciální metodiku výpočtu nákladů na pacienta ve dvou krocích. V prvním kroku se podle historických údajů vypočítají jednotkové ceny pro různé typy nákladů. Ve druhém kroku se vypočtené jednotkové ceny z prvního kroku použijí na ocenění aktuálně probíhajících případů. Při zpětném hodnocení se případ přepočítá podle skutečných nákladů za toto období.