Vybrat region
cz

SAMO Platform

SAMO je platforma pro rychlé vytvoření informačních systémů, které spravují rozsáhlé agendy (evidence) objektů, jejich vzájemné vazby a geo-prostorový kontext, řídí rozhodovací workflow a distribuují údaje ve správný čas správným účastníkům daného procesu.

SAMO vytváříme jako nástroj pro realizaci projektů již od roku 2017. Za toto období se SAMO platforma ukázala jako nezbytná pro efektivní dodávky informačních systémů v dohodnutém rozsahu a termínech, stejně jako pro další růst naší společnosti.

SAMO platformu rádi poskytneme i mimo naši společnost pro naše obchodně-implementační partnery, aby mohli růst s platformou SAMO.

Platforma SAMO je univerzální a vhodná pro implementační týmy od dynamických startupú až po prosperující IT společnosti. Je navržena pro globální nasazení a připravena pro použití v rámci podnikání kdekoli na světě.

Bližší informace viz přiložený leták.