Vybrat region
cz

Inteligentní dopravní systémy a Smart City

Jednou z příležitostí jak se efektivně vypořádat s globálními výzvami v lokálním kontextu představují města a obce. Rostoucí znečištění ovzduší, denně kolabující doprava a rychlé zhoršování dopravní infrastruktury jsou specifické otázky z oblasti dopravy. Města čelí těmto problémům is pomocí inteligentních dopravních systémů, které využívají synergických technologií a technických koncepcí na podporu řízení dopravy a dopravního provozu. Asseco nabízí řešení, která mohou pomoci městům, aby doprava na jejich dopravních sítích byla bezpečnější, spolehlivější a efektivnější. Asseco vyžádání jednotlivá i komplexní inteligentní řešení dopravy.