Vybrat region
cz

Informační systém SAP je výjimečný svou flexibilitou. Každá implementace je realizována na základě konkrétních požadavků zákazníka a jejich detailní analýzy. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a volíme řešení, které je optimální a naplňuje očekávání klienta. Při implementací používáme metodiku ASAP (Accelerated SAP). Jde o metodiku pro urychlení implementace SAP R / 3 systému, který může snížit čas potřebný pro implementaci až o polovinu.

 

Samostatný projekt pro každého zákazníka

 

Support Center

Podpora provozu informačních systémů patří k nejdůležitějším momentům ve vztahu k zákazníkovi. Je možno ji provádět jak on-site, tedy v prostorách zákazníka, tak i off-site pomocí vzdáleného přístupu z libovolného místa. Pro optimalizaci podpory informačních systémů SAP, nabízí Asseco CE i služby vzdálené podpory HELPDESK. Tento nástroj je přístupný z internetu. Slouží k evidenci a sledování úkolů zadaných na řešení v rámci podpory informačního systému zákazníka. Do aplikace mají přístup jak vybraní uživatelé ze strany zákazníka, tak i zaměstnanci společnosti Asseco CE zabezpečující tuto podporu. Pro každého zákazníka je vyvinut samostatný projekt, v rámci něhož mají dotyční uživatelé definována oprávnění na zadávání a změnu úkolů, resp. jejich vyhodnocování.


Pro každého zákazníka je zřízen samostatný projekt.


 • zajištění helpdesku pro zákazníka,
 • odstraňování chyb zákazníka,
 • podpora a údržba systému v provozu,
 • vzdálená podpora a konzultace,
 • řešení problémů a poskytování poradenství na dálku připojením do systému zákazníka přes
 • internet, VPN nebo jinou zabezpečenou linku,
 • troubleshooting,
 • řešení neočekávaných a nestandardních problémů.
 • zobrazení stavu požadavků v reálném čase,
 • okamžitá reakce na zadané požadavky,
 • zkrácení času potřebného na řešení úkolů,
 • přehled všech kroků v časové posloupnosti,
 • "user friendly" rozhraní,
 • přehledný reporting,
 • přístup přes webové rozhraní z jakéhokoliv místa,
 • upozornění e-mailem při změnách požadavků,
 • snížení nákladů.