Vybrat region
cz

Agendová řešení

Slovak Aid

Asseco Central Europe se prostřednictvím divize Public SK v Bělorusku podílí na poskytování školení a transformaci zkušeností v oblasti digitalizace administrativních procesů ve veřejné správě.

Spolupráce probíhá na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu rozvojové spolupráce (SlovakAid) pro východní partnerství s Běloruskou republikou, která je financována Ministerstvem zahraničních věci a evropských záležitostí SR z grantové pomoci Slovenské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (SAMRS). Partnerem projektu je Výbor státní kontroly v Běloruské republice s cílem "Výměny zkušeností při digitalizaci veřejné správy (IT) mezi Slovenskou republikou a Běloruskou republikou".

Byl vytvořen Školící modul v souladu s mezinárodními standardy EUROSAI a INTOSAI pro účely kontroly a auditu. Prostřednictvím školení zaměstnanců Výboru státní kontroly Běloruské republiky byly předány i zkušenosti Asseco Central Europe, a.s. s digitalizací procesů veřejné správy na Slovensku

Celková poskytnutá částka dotace činila 100 000 EUR. Projekt trval od 01.01.2019 do 31.12.2020.