Vybrat region
cz

Asseco Group má vybudovaná výzkumná a vývojová centra po celém světě. Široké portfolio společností, které jsou součástí skupiny, zabezpečuje pokrytí všech významných segmentů a domén informačních a komunikačních technologií. Výstupy výzkumu jsou využívané v rámci celé skupiny Asseco. Cílem je aplikovat poznatky a zkušenosti z vývoje a výzkumu v konkrétních řešeních realizovaných pro naše zákazníky. Toto je jedna z cest, kterou Asseco zvyšuje svojí konkurenceschopnost na trhu.

Asseco Central Europe má dvě výzkumná a vývojová centra. První, se sídlem v České republice, je orientované na GIS technologie a asset management. Druhé výzkumné centrum se nachází v Bratislavě a je zaměřené na Smart Cities technologie. Obě kooperují v rámci skupiny s dalšími výzkumnými a vývojovými centry. Potvrzuje to i úzká spolupráce s polským inovačním hubem, který je zaměřený na výzkum kybernetické bezpečnosti a plánování kritické infrastruktury ve spolupráci s polským Ministerstvem obrany a NATO.