Vybrat region
cz

V Asseco Central Europe považujeme vzdělávání za klíčový prvek rozvíjející se znalostní společnosti. Poskytujeme širokou škálu řešení a aktivit v oblasti formálního a neformálního učení a trhu práce, a to v rámci národních projektů, poptávkově orientovaných projektů a zahraničních výzev pro veřejnou i soukromou sféru.

Pro oblast Trhu práce jsme vytvořili komplexní informační portál o kvalifikacích existujících na slovenském trhu práce. Portál přibližuje možnosti uplatnění občanů na evropském trhu práce, přináší novinky týkající se oblasti vzdělávání a rozšiřuje možnosti získání kvalifikace.

Pro oblast školství Asseco vytváří inovativní vzdělávací projekty na míru dle zadaných požadavků. Tým odborníků s bohatými zkušenostmi vytvoří projekt, zastřeší ho po odborné stránce a poskytne komplexní konzultační, analytické, metodické a vzdělávací služby. Identifikujeme vaše potřeby, navrhneme řešení a procesy, odhadneme rozpočet, naplánujeme zdroje a zajistíme koordinaci a řízení. Pro zatraktivnění a inovace vzdělávacího procesu nabízíme mateřským, základním i středním školám digitální vzdělávací obsah. Jednoduše se implementuje do praxe, je intuitivní, pedagogům usnadňuje práci a zlepšuje vizualizaci složitých dějů.

Naším cílem je zlepšovat využívání informačních technologií a umožnit přístup k inteligentnějšímu prostředí ve vzdělávání. 3D Tiskárny, Virtuální realita či Virtuální třída. Asseco dodává didaktické zařízení a vybavení včetně nástrojů a informačních systémů a poskytuje také zaškolení a podporu.