Vybrat region
cz

Certifikáty

Přehled certifikátů jako záruky vysokých standardů, kvality, bezpečnosti a důvěryhodnosti nabízených produktů i společnosti samotné.

ISO 9001

ISO 9001 Systém managementu jakosti

Systém managementu jakosti (QMS - Quality Management System) podle mezinárodního standardu ISO 9001 byl ve společnosti Asseco CE poprvé certifikován v roce 2002 a v dubnu 2015 společnost Asseco CE obhájila certifikát podle tohoto ISO standardu. Snahou vrcholového managementu společnosti je udržovat a trvale zlepšovat efektivitu systému managementu jakosti v souladu s požadavky normy. Jedním z primárních cílů společnosti je dosažení spokojenosti zákazníka s dodávanými řešeními a poskytovanými službami. Ve snaze splnit očekávání zákazníků a obchodních partnerů se Asseco CE konkrétně zaměřuje na neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb a produktů.

Předmětem certifikace podle ISO 9001 jsou následující oblasti:

  • poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) a realizace projektů informačních systémů,
  • návrh, vývoj, zhotovování, implementace, systémová integrace a zajišťování provozu informačních systémů
  • proces vývoje softvéru,
  • dodávky a podpora hardvéru a sítí,
  • poskytování konzultačních, analytických a poradenských služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií,
  • poradenská a konzultační činnost v oblasti programového a technického zabezpečení a výpočetní a organizační techniky.

 ISO 9001 Systém managementu jakosti

ISO 14001

ISO 14001 Systém environmentálního managementu

Certifikát dle standardu ISO 14001 Systém environmentálního managementu (EMS - Environmental Management System) byl společnosti Asseco CE udělen poprvé v roce 2008 a v dubnu 2015 ho naše společnost obhájila spolu s certifikátem dle ISO 9001. Předmět certifikace podle ISO 14001 je shodný s předmětem certifikace podle ISO 9001 uvedeným v předchozí kapitole Systém managementu jakosti. Environmentální politika je nedílnou součástí strategie společenské odpovědnosti Asseco CE vůči životnímu prostředí. Předmětem činnosti a realizací poskytovaných služeb nemá naše společnost významný vliv na životní prostředí, přesto se v rámci své filozofie "Mít zodpovědnost vůči životnímu prostředí" snaží v co největším rozsahu napomáhat ochraně lidského zdraví a přispívat k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí. Separace odpadu a vyřazování počítačové techniky ve smyslu příslušné legislativy, jakož i efektivní řízení využívání motorových vozidel patří mezi hlavní aktivity z pohledu EMS. Vyřazena počítačová technika, která již nesplňuje požadované výkonnostní parametry, je darovaná v rámci sponzorských aktivit, odprodávaná zaměstnancům, případně se likviduje prostřednictvím oprávněných společností.

 ISO 14001 Systém environmentálního managementu

ISO 27001

ISO 27001 Systém managementu informační bezpečnosti

Za účelem zajištění přiměřené ochrany vlastních, ale i od zákazníků získaných informací, společnost aplikovala požadavky standardu ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS - Information Security Management System). Zavedený systém ISMS certifikován v roce 2010 je ve společnosti udržován a neustále zlepšován.

Předmět certifikace podle ISO 27001:

  • komplexní řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií (poradenské a konzultační služby, integrační služby, řízení projektů, prodej, analýza, návrh, implementace a servis informačních systémů),
  • zajištění provozu informačního systému,
  • vývoj softwaru a poskytování služeb v oblasti informačních technologií.

 ISO 27001 Systém managementu informační bezpečnosti

ISO 20000-1

ISO 20000-1 Systém managementu IT služeb

Společnosti Asseco CE v České republice byl v roce 2015 udělen certifikát dle standardu ISO 20000-1. Systém managementu IT služeb (ITSM - Information Technology Service Management System) zajišťuje podporu procesního řízení organizace v oblasti optimálního využití informačních technologií, čímž přispívá ke zvyšování efektivity a kvality poskytovaných IT služeb. Předmětem certifikace podle ISO 20000-1 je systém managementu IT služeb poskytovaných v rámci divize Public CZ pro provoz, správu, podporu a rozvoj informačních systémů.

 Systém managementu IT služeb

ISO 25000

ISO 25000, Požadavky na kvalitu a hodnocení kvality softvérového produktu

V roce 2017 byl společnosti Asseco CE v Slovenské republice udělen certifikát podle standardu ISO 25000. Tento systém managementu pro plnění požadavků na kvalitu a hodnocení kvality softwarového produktu je zaveden na divizi Public SK, kde předmětem certifikace je návrh, vývoj, zhotovování, implementace, systémová integrace a postimplementační podpory informačních systémů a software.

Osvědčení podnikatele a Potvrzení o průmyslové bezpečnosti

Osvědčení podnikatele a Potvrzení o průmyslové bezpečnosti

Společnost Asseco CE disponuje Osvědčením podnikatele (vydaným Národním bezpečnostním úřadem ČR) a Potvrzením o průmyslové bezpečnosti (vydaným Národním bezpečnostním úřadem SR) na stupeň utajení „Tajné“.