Vybrat region
cz

Politika kvality a environmentu

Společnost Asseco Central Europe, a.s. (Asseco CE) patří mezi nejvýznamnější poskytovatele komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií na Slovensku i v České republice.

Asseco CE má dlouholeté zkušenosti s rozsáhlými projekty, v rámci kterých klade silný důraz na podporu strategických cílů a spokojenosti svých zákazníků. Proto společnost neustále zlepšuje a přizpůsobuje vlastnosti svých produktů požadavkům zákazníků a příslušných zainteresovaných stran.

Systém managementu kvality a environmentu představuje ve společnosti symbol důvěryhodnosti a stability vůči zákazníkům, zainteresovaným subjektům a zaměstnancům společnosti Asseco CE. Zabezpečuje systémový přístup při realizaci a dodání řešení a služeb a zamezuje výskytu náhodných neshod a poškozování životního prostředí.

Vedení společnosti Asseco CE podporuje všemi dostupnými prostředky naplňování Politiky kvality a environmentu a současně přijímá následující závazky:

 • Trvale zlepšovat procesy s cílem dalšího rozvoje společnosti s ohledem na zvyšování spokojenosti zákazníků tak, aby všechny procesy probíhaly efektivně, s minimálním případným negativním vlivem na životní prostředí, v souladu s platnými legislativními požadavky, požadavky státních orgánů a příslušných zainteresovaných stran.
 • Podporovat vzdělávání zaměstnanců a zvyšovat jejich povědomí. Politiku kvality a environmentu je možné realizovat pouze díky aktivní angažovanosti všech zaměstnanců, a proto společnost věnuje zvýšenou pozornost rozvoji zaměstnanců, podporuje a zabezpečuje jejich odborný růst a zvyšování povědomí v oblasti kvality a ochrany životního prostředí.
 • Vytvářet a udržovat vzájemně výhodné vztahy s dodavateli, založené na důvěře, korektnosti, vysoké kvalitě poskytovaných služeb a péči o životní prostředí.
 • Zabezpečovat ochranu životního prostředí a soulad s právními a jinými požadavky prostřednictvím zachovávání filozofie společnosti „Být zodpovědní k životnímu prostředí“:

  • dodržování závazků vyplývajících z právních požadavků, požadavků zainteresovaných stran a jiných požadavků týkajících se životního prostředí,
  • aktivně se podílet na ochraně životního prostředí,
  • předcházet vzniku odpadů a šetřením přírodních zdrojů,
  • upřednostňování způsobů nakládání s odpady, které vede k jejich zhodnocování.

 • Zlepšovat systém managementu kvality a environmentu zvyšováním jeho efektivnosti a udržováním systému v souladu s požadavky norem ISO 9001, 14001 a relevantními právními a jinými požadavky.