Select region
en

30 rokov Asseco Central Europe

This year, Asseco Central Europe, the international software company, is celebrating its 30th anniversary in Slovakia. Over the past decades, the Company has seen exceptional growth; one of the most important software houses in Central and Eastern Europe has been built from a local startup.

 

The round anniversary of the Company means an opportunity for me to look back on all our achievements. At the same time, as one of the main IT leaders in the country, we must look ahead and continue to develop innovative products that enable the overall digitization of services. I look forward to continuing our successful Asseco story, which contributes to the improvement of the IT business not only in Slovakia, but also in the region of Central Europe.

 

Milan Hain, Member of the Board of Directors responsible for IT and banking operations, Slovenská sporiteľňa

Milan Hain, Member of the Board of Directors responsible for IT and banking operations, Slovenská sporiteľňa

„V Slovenskej sporiteľni veríme, že moderné Slovensko potrebuje úspešné firmy, ktoré sú dôležitým pilierom našej ekonomiky a súčasne inšpiráciou. Ako banka s takmer 200-ročnou históriou sa tešíme, že spoločnosť Asseco za uplynulých 30 rokov vyrástla a stala sa významným softvérovým domom nie len u nás, ale aj v zahraničí. Spája nás veľa spoločných projektov, od nášho prvého internetbankingu ešte z roku 1998 až po súčasné riešenia v Georgeovi. Slovenská sporiteľňa ako digitálny líder v bankovníctve želá Asseco, ako lídrovi v IT, ešte veľa ďalších úspechov, spokojných klientov a užitočných riešení, ktoré posunú Slovensko vpred."

Thomas Mösl, Chairman of the Board of Directors, TWL, Germany

Thomas Mösl, Chairman of the Board of Directors, TWL, Germany

„TWL blahoželá Assecu k 30. výročiu založenia a želá mu naďalej mnoho úspechov! V rokoch 1996 až 2010 som ako výkonný riaditeľ BERIT spolu so svojím tímom úspešne založil nemeckú pobočku. V oblasti priemyslu sa BERIT stal lídrom na trhu v sektore GIS s produktom LIDS, vďaka čomu sme začali spolupracovať s mnohými spoločnosťami, dodávajúcimi energiu, ako TWL od roku 2002. V roku 2008 sa Asseco spojilo s BERITom. Od polovice roka 2018 som už ako technický riaditeľ TWL zodpovedný za to, aby sme boli pripravení na všetko, čo budúcnosť prinesie. O to viac ma teší, že produkty Asseco LIDS a TOMS sa stále úspešne používajú v TWL. Zároveň plánujeme ďalšie kroky s produktom SAMO a tešíme sa na spoluprácu."

Luboš Kotoun, E.ON, Czech republic

Luboš Kotoun, E.ON, Czech republic

„Spoločnosti zo skupiny E.ON sú dlhodobými užívateľmi riešení a služieb od spoločnosti Asseco. Jedným z najdlhšie využívaných riešení je systém TOMS DES pre evidenciu a kalkuláciu investičných projektov, vrátane správy normových základní, materiálov a ďalších náležitostí. TOMS DES sa u nás nasadil v roku 1997 a s drobnými úpravami je v prevádzke už úctyhodných 22 rokov. K 30. výročiu spoločnosti Asseco prajeme rovnakú stabilitu a výdrž, ako má jej systém TOMS DES a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu."

Silvia Mazánová, Tribe Lead Real-Time Payment Systems, Česká spořitelna

Silvia Mazánová, Tribe Lead Real-Time Payment Systems, Česká spořitelna

„Více než čtvrtstoletí trvající partnerství mezi Českou spořitelnou a firmou Asseco je asi nejlepším vyjádřením kvality tohoto vztahu. Také díky němu je dnes Spořitelna největší bankou na trhu a jedním z lídrů digitálních inovací ve finančním světě."

Michal Tariška, Director of IT Division, Poštová banka

Michal Tariška, Director of IT Division, Poštová banka

„Nášmu dlhoročnému partnerovi želáme do nasledujúcich jubileí veľa ďalších dobrých partnerov ako je Poštová banka :). Nech sa firma ďalej progresívne rozvíja a dodáva čo najviac zmysluplných projektov a nech sa jej naďalej darí rozširovať svoje know-how ako aj ľudský potenciál. Vážime si naše dlhoročné partnerstvo."

Uwe Schöneberg, eBZ, Germany

Uwe Schöneberg, eBZ, Germany

"Assecu srdečne blahoželáme k 30. výročiu. Asseco Solutions a APplus sú súčasťou eBZ, odkedy sme pred 5 rokmi vznikli. Tešíme sa na pokračovanie našej spoločnej cesty, vďaka Assecu efektívne a transparentne rastieme."