Select region
en
  • SK
  • CZ
  • EN
Print

Spoločnosť Asseco Central Europe v roku 2019 dosiahla tržby v hodnote 310,2 milióna EUR

Bratislava, 8. júna 2020: Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco CE zaznamenala v roku 2019 mimoriadne úspešný rok. Svoje tržby medziročne zvýšila o 9 % na 310,2 milióna EUR. Asseco zdaňuje a odvádza svoje zisky vždy v krajine, v ktorej pôsobí. Takto na Slovensku na dani, DPH, sociálnych a zdravotných odvodoch odviedla do štátnej pokladnice dovedna 31,2 mil. EUR. Odmeny za prácu pritom dosiahli v spoločnosti výšku 30,2 mil. EUR.

Pozitívne finančné výsledky Asseco dosahuje dlhodobo najmä vďaka hlavnej oblasti pôsobenia spoločnosti, ktorou je tvorba informačných systémov pre bankovníctvo a poisťovníctvo. Práve sféra bankovníctva a poisťovníctva podnietila pred 30 rokmi zrod samotnej spoločnosti a priniesla Asseco stovky spokojných zákazníkov. Tržby v tomto segmente v skupine neustále rastú a v porovnaní s rokom 2018 sa zvýšili o 14 %. Ďalšou kľúčovou oblasťou rastu spoločnosti je General Business (ERP) s ročnými tržbami na úrovni 142,7 mil. EUR. Za zmienku stojí aj nárast tržieb v oblasti Industry 4.0 & Utility na úrovni 11 %. Výsledky spoločnosti boli pozitívne predovšetkým vďaka organickému nárastu tržieb. Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) sa tak zvýšil medziročne o 22 %, na finálnych 46 mil. EUR. V roku 2019 pracovalo v Asseco Central Europe viac ako 3 000 pracovníkov.

"Rok 2019 nám priniesol množstvo úspešne implementovaných projektov a spokojných klientov. Meniaca sa prítomnosť pred nás kladie výzvy a vyžaduje si nové riešenia a nápady. Vieme, že udalosti posledných mesiacov povedú k nevyhnutnej potrebe digitalizácie procesov a služieb, a to je pole pôsobnosti našej spoločnosti. Naše široké medzinárodné portfólio, skúsenosti a vysoko odborne zdatní kolegovia robia Asseco pripravené na aktuálne a budúce výzvy spoločnosti a dokážu prekonávať aj toto krízové obdobie“ uviedol Jozef Klein, CEO spoločnosti Asseco Central Europe.

V roku 2019 tiež spoločnosť zaznamenala 15 rokov od vytvorenia medzinárodnej skupiny Asseco Group, ktorého je Asseco Central Europe významnou súčasťou. 15-ročná úspešná existencia potvrdila správnosť rozhodnutia v minulosti spojiť dve lokálne firmy z Poľska a Slovenska. Asseco dnes patrí stabilne medzi najväčšie softvérové firmy v Európe, má pobočky vo viac ako 56-tich krajinách a zamestnáva takmer 27 000 ľudí po celom svete.


Print