Vybrať región
sk

Okamžité správy

12/2017

2017-04-27 / Oznámenie o rozhodnutí Varšavskej burzy

11/2017

2017-04-12 / Oznámenie o rozhodnutí poľského Úradu pre finančný dohľad (Komisija Nazdoru Finansowego)

10/2017

2017-04-04 / Oznámenie o zmene vlastníckeho podielu v spoločnosti Asseco Central Europe, a. s

9/2017

2017-03-29 / Rozhodnutie týkajúce sa auditorskej spoločnosti

8/2017

2017-03-29 / Rozhodnutie týkajúce sa výplaty dividendy

7/2017

2017-03-29 / Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení akcionárov

6/2017

2017-03-29 / Väčšinoví akcionári na riadnom valnom zhromaždení akcionárov

5/2017

2017-03-23 / Oznámenie o zverejnení transakcií

4/2017

2017-02-28 / Stanovisko Dozornej rady k navrhu na rozdeleniu zisku

3/2017

2017-02-25 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

2/2017

2017-02-24 / Odporúčania týkajúce sa výplaty dividendy

1/2017

2017-01-30 / Termíny publikácie periodických správ v roku 2017

2017-01-30 / Termíny publikácie periodických správ v roku 2017

Download správa