Vybrať región
sk

Okamžité správy

5/2017

2017-03-23 / Oznámenie o zverejnení transakcií

4/2017

2017-02-28 / Stanovisko Dozornej rady k navrhu na rozdeleniu zisku

3/2017

2017-02-25 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

2/2017

2017-02-24 / Odporúčania týkajúce sa výplaty dividendy

1/2017

2017-01-30 / Termíny publikácie periodických správ v roku 2017

2017-01-30 / Termíny publikácie periodických správ v roku 2017

Download správa