Vybrať región
sk

Okamžité správy

18/2006

2006-12-06 / 18/2006 / Dodávka IS pre Union zdravotná poisťovňa, a.s.

2006-12-06 / 18/2006 / Dodávka IS pre Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

17/2006

2006-12-06 / 17/2006 / Dodávka IS pre Trnavský samosprávny kraj

2006-12-06 / 17/2006 / Dodávka IS pre Trnavský samosprávny kraj

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

16/2006

2006-12-06 / 16/2006 / Účasť akcionárov s vlastníckym podielom nad 5% na Mimoriadnom VZ

2006-12-06 / 16/2006 / Účasť akcionárov s vlastníckym podielom nad 5% na Mimoriadnom VZ

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

15/2006

2006-12-02 / 15/2006 / Rozhodnutia Mimoriadneho valného zhromaždenia

2006-12-02 / 15/2006 / Rozhodnutia Mimoriadneho valného zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

14/2006

2006-11-23 / 14/2006 / Návrhy rozhodnutí pre Mimoriadne Valné Zhromaždenie

2006-11-23 / 14/2006 / Návrhy rozhodnutí pre Mimoriadne Valné Zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

13/2006

2006-11-06 / 13/2006 / Skrátené štvrťročné konsolidované finančné výsledky za 3. kvartál 2006

2006-11-06 / 13/2006 / Skrátené štvrťročné konsolidované finančné výsledky za 3. kvartál 2006

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

12/2006

2006-10-27 / 12/2006 / Poskytnutie garancie SNET, a.s.

2006-10-27 / 12/2006 / Poskytnutie garancie SNET, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

11/2006

2006-10-27 / 11/2006 / Poskytnutie garancie SLNT, a.s.

2006-10-27 / 11/2006 / Poskytnutie garancie SLNT, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

10/2006

2006-10-27 / 10/2006 / Prevod akcií Slovanetu

2006-10-27 / 10/2006 / Prevod akcií Slovanetu

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

9/2006

2006-10-27 / 09/2006 / Zvolanie Mimoriadneho Valného Zhromaždenia

2006-10-27 / 09/2006 / Zvolanie Mimoriadneho Valného Zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

8/2006

2006-10-12 / 08/2006 / Zmena podielu akcionára Asseco Poland

2006-10-12 / 08/2006 / Zmena podielu akcionára Asseco Poland

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

7/2006

2006-10-09 / 07/2006 / Vpustenie akcií na Varšavskú burzu cenných papierov

2006-10-09 / 07/2006 / Vpustenie akcií na Varšavskú burzu cenných papierov

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

6/2006

2006-10-05 / 06/2006 / Schválenie princípov Corporate Governance predstavenstvom

2006-10-05 / 06/2006 / Schválenie princípov Corporate Governance predstavenstvom

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

5/2006

2006-10-04 / 05/2006 / Zápis navýšenia ZI do Obchodného registra SR

2006-10-04 / 05/2006 / Zápis navýšenia ZI do Obchodného registra SR

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

4/2006

2006-10-03 / 04/2006 / Verejná ponuka - zhrnutie

2006-10-03 / 04/2006 / Verejná ponuka - zhrnutie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu