Vybrať región
sk

Okamžité správy

55/2008

2008-12-12 / 55/2008 / Nadobudnutie podielu v AmiTel, s.r.o. dcérskou spoločnosťou

2008-12-12 / 55/2008 / Nadobudnutie podielu v AmiTel, s.r.o. dcérskou spoločnosťou

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

54/2008

2008-11-26 / 54/2008 / Zmena názvu MPI SLOVAKIA na MPI CONSULTING

2008-11-26 / 54/2008 / Zmena názvu MPI SLOVAKIA na MPI CONSULTING

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

53/2008

2008-11-12 / 53/2008 / Rozhodnutia prijaté mimoriadnym valným zhromaždením 12.11.2008

2008-11-12 / 53/2008 / Rozhodnutia prijaté mimoriadnym valným zhromaždením 12.11.2008

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

52/2008

2008-11-04 / 52/2008 / Nadobudnutie akcií v spoločnosti BERIT, a.s. dcérskou spoločnosťou Asseco Czech Republic, a.s.

2008-11-04 / 52/2008 / Nadobudnutie akcií v spoločnosti BERIT, a.s. dcérskou spoločnosťou Asseco Czech Republic, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

51/2008

2008-11-04 / 51/2008 / Publikácia návrhov rozhodnutí na MVZ

2008-11-04 / 51/2008 / Publikácia návrhov rozhodnutí na MVZ

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

50/2008

2008-11-03 / 50/2008 / Zmena publikácie kvartálneho reportu

2008-11-03 / 50/2008 / Zmena publikácie kvartálneho reportu

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

49/2008

2008-10-16 / 49/2008 / Nadobudnutie akcií v spoločnosti Robur, s.r.o. dcérskou spoločnosťou Slovanet, a.s.

2008-10-16 / 49/2008 / Nadobudnutie akcií v spoločnosti Robur, s.r.o. dcérskou spoločnosťou Slovanet, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

48/2008

2008-10-13 / 48/2008 / Zvolanie Mimoriadneho Valného Zhromaždenia

2008-10-13 / 48/2008 / Zvolanie Mimoriadneho Valného Zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

47/2008

2008-10-01 / 47/2008 / Podpis významnej zmluvy dcérskou spoločnosťou

2008-10-01 / 47/2008 / Podpis významnej zmluvy dcérskou spoločnosťou

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

46/2008

2008-10-01 / 46/2008 / Uzavretie opčných zmlúv dcérskou spoločnosťou Asseco Czech Republic, a.s.

2008-10-01 / 46/2008 / Uzavretie opčných zmlúv dcérskou spoločnosťou Asseco Czech Republic, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

45/2008

2008-09-12 / 45/2008 / Nadobudntie podielu v Axera, s.r.o. dcérskou spoločnosťou

2008-09-12 / 45/2008 / Nadobudntie podielu v Axera, s.r.o. dcérskou spoločnosťou

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

44/2008

2008-09-11 / 44/2008 / Nadobudnutie podielu v spolocnosti BrNET, s.r.o. dcérskou spoločnosťou

2008-09-11 / 44/2008 / Nadobudnutie podielu v spolocnosti BrNET, s.r.o. dcérskou spoločnosťou

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

43/2008

2008-08-08 / 43/2008 / Oprava reportu za II. kvartál 2008

2008-08-08 / 43/2008 / Oprava reportu za II. kvartál 2008

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

42/2008

2008-07-01 / 42/2008 / Zmena podielu akcionára

2008-07-01 / 42/2008 / Zmena podielu akcionára

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

41/2008

2008-07-01 / 41/2008 / Odstúpenie člena predstavenstva

2008-07-01 / 41/2008 / Odstúpenie člena predstavenstva

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

40/2008

2008-06-23 / 40/2008 / Transakcie osôb s prístupom k dôvernym informáciam

2008-06-23 / 40/2008 / Transakcie osôb s prístupom k dôvernym informáciam

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

39/2008

2008-06-18 / 39/2008 / Rozhodnutie WSE

2008-06-18 / 39/2008 / Rozhodnutie WSE

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

38/2008

2008-06-13 / 38/2008 / Verejná ponuka - zhrnutie

2008-06-13 / 38/2008 / Verejná ponuka - zhrnutie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

37/2008

2008-06-12 / 37/2008 / Nadobudnutie podielu v spoločnosti MICRONET a.s. dcérskou spoločnosťou

2008-06-12 / 37/2008 / Nadobudnutie podielu v spoločnosti MICRONET a.s. dcérskou spoločnosťou

36/2008

2008-06-11 / 36/2008 / Registrácia navýšenia základného imania

2008-06-11 / 36/2008 / Registrácia navýšenia základného imania

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

35/2008

2008-06-10 / 35/2008 / Rozhodnutie KDPW

2008-06-10 / 35/2008 / Rozhodnutie KDPW

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

34/2008

2008-05-28 / 34/2008 / Stanovenie emisnej ceny a podpísanie "Underwriting Agreement"

2008-05-28 / 34/2008 / Stanovenie emisnej ceny a podpísanie "Underwriting Agreement"

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

33/2008

2008-05-13 / 33/2008 / Oprava reportu za I. kvartál 2008

2008-05-13 / 33/2008 / Oprava reportu za I. kvartál 2008

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

32/2008

2008-05-09 / 32/2008 / 32/2008 - oprava - Predaj podielu v spoločnosti LCS International, a.s.

2008-05-09 / 32/2008 / 32/2008 - oprava - Predaj podielu v spoločnosti LCS International, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

31/2008

2008-05-06 / 31/2008 / Operácie s akciami spoločnosti

2008-05-06 / 31/2008 / Operácie s akciami spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

30/2008

2008-05-05 / 30/2008 / Rozhodnutie WSE

2008-05-05 / 30/2008 / Rozhodnutie WSE

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

29/2008

2008-04-30 / 29/2008 / Rozhodnutie KDPW

2008-04-30 / 29/2008 / Rozhodnutie KDPW

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

28/2008

2008-04-28 / 28/2008 / Schválenie Prospektu emitenta cenných papierov

2008-04-28 / 28/2008 / Schválenie Prospektu emitenta cenných papierov

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

27/2008

2008-04-24 / 27/2008 / Zmena termínu publikácie kvartálneho reportu

2008-04-24 / 27/2008 / Zmena termínu publikácie kvartálneho reportu

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

26/2008

2008-04-23 / 26/2008 / Rozhodnutie Predstavenstva o zvýšení základného imania na základe verejnej výzvy

2008-04-23 / 26/2008 / Rozhodnutie Predstavenstva o zvýšení základného imania na základe verejnej výzvy

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

25/2008

2008-04-23 / 25/2008 / Nadobudnutie akcií spoločnosti LCS International, a.s.

2008-04-23 / 25/2008 / Nadobudnutie akcií spoločnosti LCS International, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

24/2008

2008-04-15 / 24/2008 / Registrácia zmeny nominálnej hodnoty akcií

2008-04-15 / 24/2008 / Registrácia zmeny nominálnej hodnoty akcií

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

23/2008

2008-04-08 / 23/2008 / Registrácia navýšenia základného imania

2008-04-08 / 23/2008 / Registrácia navýšenia základného imania

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

22/2008

2008-04-02 / 22/2008 / Predaj podielu v spoločnosti D.TCA, a.s. dcérskou spoločnosťou

2008-04-02 / 22/2008 / Predaj podielu v spoločnosti D.TCA, a.s. dcérskou spoločnosťou

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

21/2008

2008-03-31 / 21/2008 / Resolution of Board of Directors about increasing of share capital

2008-03-31 / 21/2008 / Resolution of Board of Directors about increasing of share capital

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

20/2008

2008-03-28 / 20/2008 / Akcionári nad 5% zúčastnení na VZ 28.3.2008

2008-03-28 / 20/2008 / Akcionári nad 5% zúčastnení na VZ 28.3.2008

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

19/2008

2008-03-28 / 19/2008 / Rozhodnutia prijaté Valným zhromaždením 28.3.2008

2008-03-28 / 19/2008 / Rozhodnutia prijaté Valným zhromaždením 28.3.2008

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

18/2008

2008-03-20 / 18/2008 / Podpis významnej zmluvy dcérskou spoločnosťou

2008-03-20 / 18/2008 / Podpis významnej zmluvy dcérskou spoločnosťou

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

17/2008

2008-03-20 / 17/2008 / Návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

2008-03-20 / 17/2008 / Návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

16/2008

2008-03-14 / 16/2008 / Výber adítora

2008-03-14 / 16/2008 / Výber adítora

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

15/2008

2008-03-13 / 15/2008 / Princípy "Best Practice" pre spoločnosti kótovane na WSE

2008-03-13 / 15/2008 / Princípy "Best Practice" pre spoločnosti kótovane na WSE

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

14/2008

2008-03-07 / 14/2008 / Zmena podielu akcionára

2008-03-07 / 14/2008 / Zmena podielu akcionára

13/2008

2008-03-06 / 13/2008 / Nadobudnutie podielu v spolocnosti CATV Tekov, s.r.o. dcérskou spoločnosťou

2008-03-06 / 13/2008 / Nadobudnutie podielu v spolocnosti CATV Tekov, s.r.o. dcérskou spoločnosťou

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

12/2008

2008-03-05 / 12/2008 / Zmena podielu akcionára

2008-03-05 / 12/2008 / Zmena podielu akcionára

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

11/2008

2008-02-28 / 11/2008 / Registrácia zvýšenia základného imania

2008-02-28 / 11/2008 / Registrácia zvýšenia základného imania

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

10/2008

2008-02-25 / 10/2008 / Podpísanie zmluvy o nepeňažnom vklade a prevode akcií so spoločnosťou Asseco Poland S.A.

2008-02-25 / 10/2008 / Podpísanie zmluvy o nepeňažnom vklade a prevode akcií so spoločnosťou Asseco Poland S.A.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

9/2008

2008-02-25 / 09/2008 / Zvolanie riadného valného zhromaždenia

2008-02-25 / 09/2008 / Zvolanie riadného valného zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

8/2008

2008-02-18 / 08/2008 / Akcionári nad 5% zúčastnení na MVZ 12.2.2008

2008-02-18 / 08/2008 / Akcionári nad 5% zúčastnení na MVZ 12.2.2008

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

7/2008

2008-02-12 / 07/2008 / Appointment of new member of Supervisory Board

2008-02-12 / 07/2008 / Appointment of new member of Supervisory Board

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

6/2008

2008-02-12 / 06/2008 / Rozhodnutia prijaté na MVZ dňa 12.2.2008

2008-02-12 / 06/2008 / Rozhodnutia prijaté na MVZ dňa 12.2.2008

5/2008

2008-02-08 / 05/2008 / Odstúpenie člena dozornej rady

2008-02-08 / 05/2008 / Odstúpenie člena dozornej rady

4/2008

2008-02-06 / 04/2008 / Zmena podielu akcionára

2008-02-06 / 04/2008 / Zmena podielu akcionára

3/2008

2008-02-04 / 03/2008 / Návrh rozhodnutí pre mimoriadné valné zhromaždenie

2008-02-04 / 03/2008 / Návrh rozhodnutí pre mimoriadné valné zhromaždenie

2/2008

2008-01-23 / 02/2008 / Termíny publikovania periodických správ v roku 2008

2008-01-23 / 02/2008 / Termíny publikovania periodických správ v roku 2008

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

1/2008

2008-01-11 / 01/2008 / Zvolanie Mimoriadného Valného Zhromaždenia

2008-01-11 / 01/2008 / Zvolanie Mimoriadného Valného Zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu