Vybrať región
sk

Okamžité správy

39/2009

2009-12-31 / 39/2009 / Registrácia zlúčenia so spoločnosťou ISZP, s.r.o.

2009-12-31 / 39/2009 / Registrácia zlúčenia so spoločnosťou ISZP, s.r.o.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

38/2009

2009-12-18 / 38/2009 / Zmena podielu akcionára

2009-12-18 / 38/2009 / Zmena podielu akcionára

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

37/2009

2009-12-15 / 37/2009 / Kúpa akcií v spoločnosti Statlogics, Zrt.

2009-12-15 / 37/2009 / Kúpa akcií v spoločnosti Statlogics, Zrt.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

36/2009

2009-12-11 / 36/2009 / Vymenovanie členov predstavenstva

2009-12-11 / 36/2009 / Vymenovanie členov predstavenstva

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

35/2009

2009-12-11 / 35/2009 / Odvolanie členov predstavenstva

2009-12-11 / 35/2009 / Odvolanie členov predstavenstva

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

34/2009

2009-12-03 / 34/2009 / Zmena podielu akcionára

2009-12-03 / 34/2009 / Zmena podielu akcionára

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

33/2009

2009-11-05 / 33/2009 / Návrh na uzavretie zmluvy o Zlúčení spoločnosti ISZP, s. r. o. so spoločnosťou Asseco Slovakia, a.s.

2009-11-05 / 33/2009 / Návrh na uzavretie zmluvy o Zlúčení spoločnosti ISZP, s. r. o. so spoločnosťou Asseco Slovakia, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

32/2009

2009-11-04 / 32/2009 / Volba členov dozornej rady

2009-11-04 / 32/2009 / Volba členov dozornej rady

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

31/2009

2009-11-04 / 31/2009 / Odvolanie členov dozornej rady

2009-11-04 / 31/2009 / Odvolanie členov dozornej rady

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

30/2009

2009-11-04 / 30/2009 / Akcionári nad 5% účastní na MVZ

2009-11-04 / 30/2009 / Akcionári nad 5% účastní na MVZ

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

29/2009

2009-11-04 / 29/2009 / Rozhodnutia prijaté na MVZ 4.11.2009

2009-11-04 / 29/2009 / Rozhodnutia prijaté na MVZ 4.11.2009

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

28/2009

2009-11-02 / 28/2009 / Podpísanie významnej zmluvy dcérskou spoločnosťou

2009-11-02 / 28/2009 / Podpísanie významnej zmluvy dcérskou spoločnosťou

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

27/2009

2009-10-26 / 27/2009 / Nadobudnutie akcií v Asseco Solutions, a.s. /CZ/

2009-10-26 / 27/2009 / Nadobudnutie akcií v Asseco Solutions, a.s. /CZ/

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

26/2009

2009-10-09 / 26/2009 / Návrhy rozhodnutí pre Mimoriadne valné zhromaždenie

2009-10-09 / 26/2009 / Návrhy rozhodnutí pre Mimoriadne valné zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

25/2009

2009-10-08 / 25/2009 / Informácia o podpise zmluvy

2009-10-08 / 25/2009 / Informácia o podpise zmluvy

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

24/2009

2009-10-14 / 24/2009 / Convening the Extraordinary General Meeting - correction and adding

2009-10-14 / 24/2009 / Convening the Extraordinary General Meeting - correction and adding

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

24/2009

2009-10-06 / 24/2009 / Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia

2009-10-06 / 24/2009 / Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

23/2009

2009-08-20 / 23/2009 / Predaj podielu v spoločnosti Disig, a.s.

2009-08-20 / 23/2009 / Predaj podielu v spoločnosti Disig, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

22/2009

2009-07-20 / 22/2009 / Termíny publikovania periodických reportov v roku 2009 - oprava

2009-07-20 / 22/2009 / Termíny publikovania periodických reportov v roku 2009 - oprava

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

21/2009

2009-07-15 / 21/2009 / Vykonanie premeny nominálnej hodnoty akcií Asseco Slovakia, a.s. na euro centrálnymi depozitármi - CDCP SR, a.s. a KDPW S.A.

2009-07-15 / 21/2009 / Vykonanie premeny nominálnej hodnoty akcií Asseco Slovakia, a.s. na euro centrálnymi depozitármi - CDCP SR, a.s. a KDPW S.A.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

20/2009

2009-07-10 / 20/2009 / Zlúčenie spoločností Asseco Solutions, a.s. s LCS Slovensko, s.r.o.

2009-07-10 / 20/2009 / Zlúčenie spoločností Asseco Solutions, a.s. s LCS Slovensko, s.r.o.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

19/2009

2009-06-10 / 19/2009 / Zmeny v skupine - LCS Slovensko

2009-06-10 / 19/2009 / Zmeny v skupine - LCS Slovensko

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

18/2009

2009-06-10 / 18/2009 / Odpredaj podielu v Datalock Púchov dcérskou spoločnosťou

2009-06-10 / 18/2009 / Odpredaj podielu v Datalock Púchov dcérskou spoločnosťou

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

17/2009

2009-06-10 / 17/2009 / Registrácia zmeny nominálnej hodnoty akcií a základného imania na EURO

2009-06-10 / 17/2009 / Registrácia zmeny nominálnej hodnoty akcií a základného imania na EURO

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

16/2009

2009-06-02 / 16/2009 / Zmeny obchodných mien dcérskych spoločností

2009-06-02 / 16/2009 / Zmeny obchodných mien dcérskych spoločností

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

15/2009

2009-06-01 / 15/2009 / Odstúpenie členov predstavenstva

2009-06-01 / 15/2009 / Odstúpenie členov predstavenstva

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

14/2009

2009-05-28 / 14/2009 / Menovanie nového člena predstavenstva

2009-05-28 / 14/2009 / Menovanie nového člena predstavenstva

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

13/2009

2009-05-11 / 13/2009 / Oprava reportu za 1. kvartál 2009

2009-05-11 / 13/2009 / Oprava reportu za 1. kvartál 2009

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

12/2009

2009-04-29 / 12/2009 / Zlúčenie spoločností Asseco Czech Republic, a.s., BERIT, a.s. a Berit Services, s.r.o.

2009-04-29 / 12/2009 / Zlúčenie spoločností Asseco Czech Republic, a.s., BERIT, a.s. a Berit Services, s.r.o.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

11/2009

2009-04-09 / 11/2009 / Zmena v publikáciu reportu za 1. polrok 2009

2009-04-09 / 11/2009 / Zmena v publikáciu reportu za 1. polrok 2009

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

10/2009

2009-03-05 / 10/2009 / Informácia o transakcií osoby s prístupom k dôverným informáciam

2009-03-05 / 10/2009 / Informácia o transakcií osoby s prístupom k dôverným informáciam

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

9/2009

2009-03-05 / 09/2009 / Schválenie výberu audítora

2009-03-05 / 09/2009 / Schválenie výberu audítora

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

8/2009

2009-03-05 / 08/2009 / Akcionári nad 5% na VZ

2009-03-05 / 08/2009 / Akcionári nad 5% na VZ

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

7/2009

2009-03-05 / 07/2009 / Rozhodnutia prijaté na VZ 5.3.2009

2009-03-05 / 07/2009 / Rozhodnutia prijaté na VZ 5.3.2009

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

6/2009

2009-02-25 / 06/2009 / Návrhy rozhodnutí na riadné valné zhromaždenie

2009-02-25 / 06/2009 / Návrhy rozhodnutí na riadné valné zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

5/2009

2009-02-03 / 05/2009 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

2009-02-03 / 05/2009 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

4/2009

2009-01-30 / 04/2009 / Nadobudnutie akcií spoločnosti DATALOCK a.s.

2009-01-30 / 04/2009 / Nadobudnutie akcií spoločnosti DATALOCK a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

3/2009

2009-01-28 / 03/2009 / Termíny publikovania periodických správ v roku 2009

2009-01-28 / 03/2009 / Termíny publikovania periodických správ v roku 2009

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

2/2009

2009-01-26 / 02/2009 / Pospis zmlúv o nadobudnutí akcií spoločnosti DATALOCK a.s.

2009-01-26 / 02/2009 / Pospis zmlúv o nadobudnutí akcií spoločnosti DATALOCK a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

1/2009

2009-01-21 / 01/2009 / Nadobudnutie podielu v spoločnosti Kryha, spol. s r.o. dcérskou spoločnosťou

2009-01-21 / 01/2009 / Nadobudnutie podielu v spoločnosti Kryha, spol. s r.o. dcérskou spoločnosťou

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu