Vybrať región
sk

Okamžité správy

22/2010

2010-10-15 / 22/2010 / Zmena termínu publikácie kvartálneho reportu

2010-10-15 / 22/2010 / Zmena termínu publikácie kvartálneho reportu

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

21/2010

2010-08-06 / 21/2010 / Nadobudnutie akcií spoločnosti GlobeNet Zrt.

2010-08-06 / 21/2010 / Nadobudnutie akcií spoločnosti GlobeNet Zrt.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

20/2010

2010-08-03 / 20/2010 / Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR vo veci nadobudnutia akcií spoločnosti GlobeNet Zrt.

2010-08-03 / 20/2010 / Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR vo veci nadobudnutia akcií spoločnosti GlobeNet Zrt.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

19/2010

2010-07-01 / 19/2010 / Registrácia zlúčenia so spoločnosťou MPI CONSULTING, s.r.o.

2010-07-01 / 19/2010 / Registrácia zlúčenia so spoločnosťou MPI CONSULTING, s.r.o.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

14/2010

2010-05-21 / 15/2010 / Zmena obchodného mena dcérskej spoločnosti

2010-05-21 / 15/2010 / Zmena obchodného mena dcérskej spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

13/2010

2010-04-29 / 13/2010 / Zmena obchodného mena spoločnosti

2010-04-29 / 13/2010 / Zmena obchodného mena spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

12/2010

2010-04-27 / 12/2010 / Uzatvorenie zmluvy o kúpe akcií spoločnosti GLOBENET Zrt.

2010-04-27 / 12/2010 / Uzatvorenie zmluvy o kúpe akcií spoločnosti GLOBENET Zrt.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

11/2010

2010-04-22 / 11/2010 / Schválenie výberu audítora

2010-04-22 / 11/2010 / Schválenie výberu audítora

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

10/2010

2010-04-22 / 10/2010 / Akcionári nad 5% účastní na VZ

2010-04-22 / 10/2010 / Akcionári nad 5% účastní na VZ

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

9/2010

2010-04-22 / 09/2010 / Rozhodnutia prijaté na VZ 21. apríla 2010

2010-04-22 / 09/2010 / Rozhodnutia prijaté na VZ 21. apríla 2010

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

8/2010

2010-04-09 / 08/2010 / Informácia o podpise zmluvy

2010-04-09 / 08/2010 / Informácia o podpise zmluvy

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

7/2010

2010-03-26 / 07/2010 / Odporúčania týkajúce sa výplaty dividend

2010-03-26 / 07/2010 / Odporúčania týkajúce sa výplaty dividend

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

6/2010

2010-03-22 / 06/2010 / Návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

2010-03-22 / 06/2010 / Návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

5/2010

2010-03-22 / 05/2010 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia - oprava

2010-03-22 / 05/2010 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia - oprava

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

5/2010

2010-03-22 / 05/2010 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

2010-03-22 / 05/2010 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

4/2010

2010-03-01 / 04/2010 / Nadobudnutie akcií spoločnosti Statlogics Zrt.

2010-03-01 / 04/2010 / Nadobudnutie akcií spoločnosti Statlogics Zrt.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

3/2010

2010-02-19 / 03/2010 / Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR vo veci nadobudnutia akcii Statlogics, Zrt.

2010-02-19 / 03/2010 / Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR vo veci nadobudnutia akcii Statlogics, Zrt.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

2/2010

2010-01-28 / 02/2010 / Termíny publikácie periodických reportov v roku 2010

2010-01-28 / 02/2010 / Termíny publikácie periodických reportov v roku 2010

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

1/2010

2010-01-12 / 01/2010 / Informácia o transakciách osoby s prístupom k dôverným informáciam

2010-01-12 / 01/2010 / Informácia o transakciách osoby s prístupom k dôverným informáciam

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu