Vybrať región
sk

Okamžité správy

25/2011

2011-12-08/ 25/2011 Menovanie prokuristu Spoločnosti

2011-12-08/ 25/2011 Menovanie prokuristu Spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

24/2011

2011-12-08/ 24/2011 Menovanie nového člena predstavenstva

2011-12-08/ 24/2011 Menovanie nového člena predstavenstva

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

23/2011

2011-11-29/ 23/2011 Informácia o transakcii osoby s prístupom k dôverným informáciam

2011-11-29/ 23/2011 Informácia o transakcii osoby s prístupom k dôverným informáciam

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

22/2011

2011-09-26/ 22/2011 Zvolenie nového zástupcu zamestnancov do dozornej rady Spoločnosti

2011-09-26/ 22/2011 Zvolenie nového zástupcu zamestnancov do dozornej rady Spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

21/2011

2011-09-09 / 21/2011 Informácia o transakcii osoby s prístupom k dôverným informáciam

2011-09-09 / 21/2011 Informácia o transakcii osoby s prístupom k dôverným informáciam

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

20/2011

2011-07-29 / 20/2011 / Menovanie nového člena predstavenstva

2011-07-29 / 20/2011 / Menovanie nového člena predstavenstva

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

19/2011

2011-07-20 / 19/2011 / Zoznam akcionárov spoločnosti, zúčastnených na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20. júla 2011 a vlastniacich viac ako 5% akcií spoločnosti

2011-07-20 / 19/2011 / Zoznam akcionárov spoločnosti, zúčastnených na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20. júla 2011 a vlastniacich viac ako 5% akcií spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

18/2011

2011-07-20 / 18/2011 / Rozhodnutia prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20. júla 2011

2011-07-20 / 18/2011 / Rozhodnutia prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20. júla 2011

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

17/2011

2011-07-08 / 17/2011 / Informácia o transakcii osoby s prístupom k dôverným informáciám

2011-07-08 / 17/2011 / Informácia o transakcii osoby s prístupom k dôverným informáciám

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

15/2011

2011-06-20 / 15/2011 / Návrh rozhodnutí mimoriadneho valného zhromaždenia

2011-06-20 / 15/2011 / Návrh rozhodnutí mimoriadneho valného zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

14/2011

2011-06-20 / 14/2011 / Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia

2011-06-20 / 14/2011 / Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

13/2011

2011-05-18 / 13/2011 / Informácia o transakcií osoby s prístupom k dôverným informáciam

2011-05-18 / 13/2011 / Informácia o transakcií osoby s prístupom k dôverným informáciam

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

12/2011

2011-05-17 / 12/2011 / Oznámenie o výbere najvhodnejšej ponuky v tendri

2011-05-17 / 12/2011 / Oznámenie o výbere najvhodnejšej ponuky v tendri

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

11/2011

2011-05-13 / 11/2011 / Akvizícia spoločnosti WiMAX Telecom Slovakia, s.r.o. spoločnosťou Slovanet, a.s.

2011-05-13 / 11/2011 / Akvizícia spoločnosti WiMAX Telecom Slovakia, s.r.o. spoločnosťou Slovanet, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

10/2011

2011-05-11 / 10/2011 / Oznámenie o uplatnení put opcie

2011-05-11 / 10/2011 / Oznámenie o uplatnení put opcie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

9/2011

2011-04-26 / 09/2011 / Zoznam akcionárov spoločnosti, zúčastnených na riadnom valnom zhromaždení dňa 20. apríla 2011 a vlastniacich viac ako 5 % akcií spoločnosti

2011-04-26 / 09/2011 / Zoznam akcionárov spoločnosti, zúčastnených na riadnom valnom zhromaždení dňa 20. apríla 2011 a vlastniacich viac ako 5 % akcií spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

8/2011

2011-04-21 / 08/2011 / Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení dňa 20. apríla 2011

2011-04-21 / 08/2011 / Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení dňa 20. apríla 2011

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

7/2011

2011-04-01 / 07/2011 / Akvizícia spoločnosti M-ELEKTRONIK, s.r.o. spoločnosťou Slovanet, a.s.

2011-04-01 / 07/2011 / Akvizícia spoločnosti M-ELEKTRONIK, s.r.o. spoločnosťou Slovanet, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

6/2011

2011-03-31 / 06/2011 / Odporúčanie predstavenstva Spoločnosti valnému zhromaždeniu k výplate dividend

2011-03-31 / 06/2011 / Odporúčanie predstavenstva Spoločnosti valnému zhromaždeniu k výplate dividend

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

5/2011

2011-03-21 / 05/2011 / Návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

2011-03-21 / 05/2011 / Návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

4/2011

2011-03-21 / 04/2011 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

2011-03-21 / 04/2011 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

3/2011

2011-03-13 / 03/2011 / Zmena termínu publikácie ročného reportu

2011-03-13 / 03/2011 / Zmena termínu publikácie ročného reportu

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

2/2011

2011-02-10 / 02/2011 / Informácia o podpise významnej zmluvy (Asseco Poland)

2011-02-10 / 02/2011 / Informácia o podpise významnej zmluvy (Asseco Poland)

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

1/2011

2011-01-31 / 01/2011 / Termíny publikovania periodických správ

2011-01-31 / 01/2011 / Termíny publikovania periodických správ

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu