Vybrať región
sk

Okamžité správy

21/2012

2012-12-28 / 21/2012 / Informácia o zmene vlastníckeho podielu v spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

2012-12-28 / 21/2012 / Informácia o zmene vlastníckeho podielu v spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

20/2012

2012-12-15 / 20/2012 / Akvizícia spoločnosti MadNet, a. s. dcérskou spoločnosťou Slovanet, a. s.

2012-12-15 / 20/2012 / Akvizícia spoločnosti MadNet, a. s. dcérskou spoločnosťou Slovanet, a. s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

19/2012

2012-12-15 / 19/2012 / Zníženie podielu akcionára PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

2012-12-15 / 19/2012 / Zníženie podielu akcionára PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

18/2012

2012-12-13 / 18/2012 / Menovanie prokuristu Spoločnosti

2012-12-13 / 18/2012 / Menovanie prokuristu Spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

17/2012

2012-12-13 / 17/2012 / Menovanie nových členov predstavenstva Spoločnosti

2012-12-13 / 17/2012 / Menovanie nových členov predstavenstva Spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

16/2012

2012-12-13 / 16/2012 / Odstúpenia členov predstavenstva Spoločnosti

2012-12-13 / 16/2012 / Odstúpenia členov predstavenstva Spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

15/2012

2012-12-07 / 15/2012 /  Informácia o transakcii osôb s prístupom k dôverným informáciám2012-11-29 / 14/2012 / Podpísanie významnej zmluvy dcérskou spoločnosťou Slovanet, a. s.

2012-12-07 / 15/2012 /  Informácia o transakcii osôb s prístupom k dôverným informáciám2012-11-29 / 14/2012 / Podpísanie významnej zmluvy dcérskou spoločnosťou Slovanet, a. s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

13/2012

2012-08-29 / 13/2012 / Zmena podielu akcionara PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

2012-08-29 / 13/2012 / Zmena podielu akcionara PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

12/2012

2012-08-02 / 12/2012 / Odkúpenie 30 % akcií spoločnosti GLOBENET

2012-08-02 / 12/2012 / Odkúpenie 30 % akcií spoločnosti GLOBENET

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

11/2012

2012-06-12 / 11/2012 / Oznámenie o odkúpení akcií

2012-06-12 / 11/2012 / Oznámenie o odkúpení akcií

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

10/2012

2012-06-01 / 10/2012 / Oznámenie o uplatnení call opcie

2012-06-01 / 10/2012 / Oznámenie o uplatnení call opcie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

9/2012

2012-05-17 / 09/2012 / Oznámenie o uplatnení put opcie

2012-05-17 / 09/2012 / Oznámenie o uplatnení put opcie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

8/2012

2012-04-24 / 08/2012 / Zoznam akcionárov spoločnosti zúčastnených na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. apríla 2012 a vlastniacich viac ako 5 % akcií spoločnosti

2012-04-24 / 08/2012 / Zoznam akcionárov spoločnosti zúčastnených na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. apríla 2012 a vlastniacich viac ako 5 % akcií spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

7/2012

2012-04-20 / 07/2012 / Prijatie uznesenia ohľadne rozdelenia zisku a výplaty dividend na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. apríla 2012

2012-04-20 / 07/2012 / Prijatie uznesenia ohľadne rozdelenia zisku a výplaty dividend na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. apríla 2012

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

6/2012

2012-04-20 / 06/2012 / Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. apríla 2012

2012-04-20 / 06/2012 / Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. apríla 2012

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

5/2012

2012-03-30 / 05/2012 / Odporúčanie predstavenstva ohľadne výplaty dividend

2012-03-30 / 05/2012 / Odporúčanie predstavenstva ohľadne výplaty dividend

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

4/2012

2012-03-21 / 04/2012 / Odporúčanie ohľadne výplaty dividend

2012-03-21 / 04/2012 / Odporúčanie ohľadne výplaty dividend

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

3/2012

2012-03-19 / 03/2012 / Návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

2012-03-19 / 03/2012 / Návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

2/2012

2012-03-19 / 02/2012 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

2012-03-19 / 02/2012 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

1/2012

2012-01-26 / 01/2012 / Termíny publikovania periodických správ

2012-01-26 / 01/2012 / Termíny publikovania periodických správ

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu