Vybrať región
sk

Okamžité správy

17/2013

2013-10-02 / 17/2013 / Podpis zmluvy

2013-10-02 / 17/2013 / Podpis zmluvy

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

16/2013

2013-07-25 / 16/2013 / Zverejnenie pozdržaných informácií v súvislosti s podpisom významnej zmluvy

2013-07-25 / 16/2013 / Zverejnenie pozdržaných informácií v súvislosti s podpisom významnej zmluvy

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

15/2013

2013-06-25 / 15/2013 / Podpis významnej zmluvy

2013-06-25 / 15/2013 / Podpis významnej zmluvy

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

14/2013

2013-04-11 / 14/2013 / Zoznam akcionárov spoločnosti zúčastnených na riadnom valnom zhromaždení dňa 10. apríla 2013 a vlastniacich viac ako 5 % akcií spoločnosti

2013-04-11 / 14/2013 / Zoznam akcionárov spoločnosti zúčastnených na riadnom valnom zhromaždení dňa 10. apríla 2013 a vlastniacich viac ako 5 % akcií spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

13/2013

2013-04-11 / 13/2013 / Menovanie člena dozornej rady

2013-04-11 / 13/2013 / Menovanie člena dozornej rady

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

12/2013

2013-04-11 / 12/2013 / Prijatie uznesenia ohľadne rozdelenia zisku a výplaty dividend na riadnom valnom zhromaždení dňa 10. apríla 2013

2013-04-11 / 12/2013 / Prijatie uznesenia ohľadne rozdelenia zisku a výplaty dividend na riadnom valnom zhromaždení dňa 10. apríla 2013

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

11/2013

2013-04-11 / 11/2013 / Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení dňa 10. apríla 2013

2013-04-11 / 11/2013 / Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení dňa 10. apríla 2013

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

10/2013

2013-03-22 / 10/2013 / Menovanie náhradného člena dozornej rady

2013-03-22 / 10/2013 / Menovanie náhradného člena dozornej rady

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

9/2013

2013-03-22 / 09/2013 / Odporúčanie predstavenstva ohľadne výplaty dividend

2013-03-22 / 09/2013 / Odporúčanie predstavenstva ohľadne výplaty dividend

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

8/2013

2013-03-22 / 08/2013 / Odporúčanie ohľadne výplaty dividend

2013-03-22 / 08/2013 / Odporúčanie ohľadne výplaty dividend

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

7/2013

2013-03-08 / 07/2013 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

2013-03-08 / 07/2013 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

6/2013

2013-03-07 / 06/2013 / Odporúčanie ohľadne výplaty dividend

2013-03-07 / 06/2013 / Odporúčanie ohľadne výplaty dividend

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

5/2013

2013-03-05 / 05/2013 / Zoznam informácií, ktoré spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. zverejnila v roku 2012

2013-03-05 / 05/2013 / Zoznam informácií, ktoré spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. zverejnila v roku 2012

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

4/2013

2013-01-16 / 04/2013 / Termíny publikácie periodických správ v roku 2013

2013-01-16 / 04/2013 / Termíny publikácie periodických správ v roku 2013

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

3/2013

2013-01-10 / 03/2013 / Informácia o transakcii osoby s prístupom k dôverným informáciam

2013-01-10 / 03/2013 / Informácia o transakcii osoby s prístupom k dôverným informáciam

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

2/2013

2013-01-05 / 02/2013 / Informácia o vysporiadaní akvizície

2013-01-05 / 02/2013 / Informácia o vysporiadaní akvizície

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

1/2013

2013-01-04 / 01/2013 / Zníženie podielu akcionára ING Otwarty Fundusz Emerytalny

2013-01-04 / 01/2013 / Zníženie podielu akcionára ING Otwarty Fundusz Emerytalny

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu