Vybrať región
sk

Okamžité správy

16/2014

2014-11-11 / 16/2014 /  Odstúpenie podpredsedu predstavenstva Spoločnosti

2014-11-11 / 16/2014 /  Odstúpenie podpredsedu predstavenstva Spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

15/2014

2014-09-19 / 15/2014 / Odvolanie a opätovné menovanie predsedu predstavenstva spoločnosti

2014-09-19 / 15/2014 / Odvolanie a opätovné menovanie predsedu predstavenstva spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

14/2014

2014-06-27 / 14/2014 / Odpredaj akcií spoločnosti Slovanet, a. s.

2014-06-27 / 14/2014 / Odpredaj akcií spoločnosti Slovanet, a. s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

13/2014

2014-05-22 / 13/2014 / Menovanie predsedu a podpredsedu dozornej rady spoločnosti

2014-05-22 / 13/2014 / Menovanie predsedu a podpredsedu dozornej rady spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

12/2014

2014-04-16 / 12/2014 / Zoznam akcionárov spoločnosti zúčastnených na riadnom valnom zhromaždení dňa 9. apríla 2014 a vlastniacich viac ako 5 % akcií spoločnosti

2014-04-16 / 12/2014 / Zoznam akcionárov spoločnosti zúčastnených na riadnom valnom zhromaždení dňa 9. apríla 2014 a vlastniacich viac ako 5 % akcií spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

11/2014

2014-04-10 / 11/2014 / Podpis významnej zmluvy

2014-04-10 / 11/2014 / Podpis významnej zmluvy

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

10/2014

2014-04-09 / 10/2014 / Odvolanie a opätovné menovanie členov dozornej rady spoločnosti

2014-04-09 / 10/2014 / Odvolanie a opätovné menovanie členov dozornej rady spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

9/2014

2014-04-09 / 9/2014 / Rozhodnutia ohľadne rozdelenia zisku a výplaty dividend prijaté na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

2014-04-09 / 9/2014 / Rozhodnutia ohľadne rozdelenia zisku a výplaty dividend prijaté na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

8/2014

2014-04-09 / 8/2014 / Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení

2014-04-09 / 8/2014 / Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

7/2014

2014-03-21 / 7/2014 / Odporúčanie predstavenstva ohľadne výplaty dividend

2014-03-21 / 7/2014 / Odporúčanie predstavenstva ohľadne výplaty dividend

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

6/2014

2014-03-07 / 6/2014 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

2014-03-07 / 6/2014 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

5/2014

2014-03-07 / 5/2014 / Odporúčanie ohľadne výplaty dividend

2014-03-07 / 5/2014 / Odporúčanie ohľadne výplaty dividend

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

4/2014

2014-03-05 / 4/2014 / Zoznam informácií, ktoré spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. zverejnila v roku 2013

2014-03-05 / 4/2014 / Zoznam informácií, ktoré spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. zverejnila v roku 2013

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

3/2014

2014-02-28 / 3/2014 / Odstúpenie člena predstavenstva Spoločnosti

2014-02-28 / 3/2014 / Odstúpenie člena predstavenstva Spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

2/2014

2014-01-30 / 2/2014 / Termíny publikácie periodických správ v roku 2014

2014-01-30 / 2/2014 / Termíny publikácie periodických správ v roku 2014

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

1/2014

2014-01-03 / 1/2014 / Odkúpenie akcií spoločnosti Asseco Solutions AG

2014-01-03 / 1/2014 / Odkúpenie akcií spoločnosti Asseco Solutions AG

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu