Vybrať región
sk

Okamžité správy

8/2015

2015-03-27 / 08/2015 / Zoznam akcionárov spoločnosti zúčastnených na riadnom valnom zhromaždení dňa 27. marca 2015 a vlastniacich viac ako 5 % akcií spoločnosti

2015-03-27 / 08/2015 / Zoznam akcionárov spoločnosti zúčastnených na riadnom valnom zhromaždení dňa 27. marca 2015 a vlastniacich viac ako 5 % akcií spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

7/2015

2015-03-27 / 07/2015 / Rozhodnutia ohľadne rozdelenia zisku a výplaty dividend prijaté na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

2015-03-27 / 07/2015 / Rozhodnutia ohľadne rozdelenia zisku a výplaty dividend prijaté na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

6/2015

2015-03-27 / 06/2015 / Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení

2015-03-27 / 06/2015 / Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

5/2015

2015-03-13 / 05/2015 / Odporúčanie predstavenstva ohľadne výplaty dividend

2015-03-13 / 05/2015 / Odporúčanie predstavenstva ohľadne výplaty dividend

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

4/2015

2015-02-25 / 04/2015 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

2015-02-25 / 04/2015 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

3/2015

2015-02-25 / 03/2015 / Odporúčanie ohľadne výplaty dividend

2015-02-25 / 03/2015 / Odporúčanie ohľadne výplaty dividend

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

2/2015

2015-01-28 / 02/2015 / Menovanie člena predstavenstva a prokuristu Spoločnosti

2015-01-28 / 02/2015 / Menovanie člena predstavenstva a prokuristu Spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

1/2015

2015-01-19 / 01/2015 / Termíny publikácie periodických správ v roku 2015

2015-01-19 / 01/2015 / Termíny publikácie periodických správ v roku 2015

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu