Vybrať región
sk

Okamžité správy

17/2016

2016/17 2016-12-29 / 17/2016 / Oznámenie o podani žiadosti na poľský Úrad pre finančný dohľad (Komisja Nadzoru Finansowego)

2016/17 2016-12-29 / 17/2016 / Oznámenie o podani žiadosti na poľský Úrad pre finančný dohľad (Komisja Nadzoru Finansowego)

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

16/2016

2016/16 2016-12-22 / 16/2016 / Current report 14/2016 Oprava

2016/16 2016-12-22 / 16/2016 / Current report 14/2016 Oprava

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

15/2016

2016/15 2016-12-22 / 15/2016 / Oznámenie o počte akcií nadobudnutých na základe povinnej ponuky na prevzatie

2016/15 2016-12-22 / 15/2016 / Oznámenie o počte akcií nadobudnutých na základe povinnej ponuky na prevzatie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

14/2016

2016/14 2016-12-22 / 14/2016 / Oznámenie o zverejnení transakcií

2016/14 2016-12-22 / 14/2016 / Oznámenie o zverejnení transakcií

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

13/2016

2016/13 2016-11-29 / 13/2016 / Rozhodnutia prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov

2016/13 2016-11-29 / 13/2016 / Rozhodnutia prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

12/2016

2016/12 2016-11-28 / 12/2016 / Väčšinoví akcionári na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov

2016/12 2016-11-28 / 12/2016 / Väčšinoví akcionári na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

11/2016

2016/11 2016-11-18 / 11/2016 / Reakcia na dopyt akcionára k Spoločnému stanovisku predstavenstva a dozornej rady k povinnej ponuke na prevzatie

2016/11 2016-11-18 / 11/2016 / Reakcia na dopyt akcionára k Spoločnému stanovisku predstavenstva a dozornej rady k povinnej ponuke na prevzatie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

10/2016

2016/10 2016-11-11 / 10/2016 / Spoločné stanovisko predstavenstva a dozornej rady k povinnej ponuke na prevzatie

2016/10 2016-11-11 / 10/2016 / Spoločné stanovisko predstavenstva a dozornej rady k povinnej ponuke na prevzatie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

9/2016

2016-10-27 / 09/2016 / Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov a návrh rozhodnutí

2016-10-27 / 09/2016 / Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov a návrh rozhodnutí

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

8/2016

2016-03-23 / 08/2016 / Zoznam akcionárov spoločnosti zúčastnených na riadnom valnom zhromaždení dňa 23. marca 2016 a vlastniacich viac ako 5 % akcií spoločnosti

2016-03-23 / 08/2016 / Zoznam akcionárov spoločnosti zúčastnených na riadnom valnom zhromaždení dňa 23. marca 2016 a vlastniacich viac ako 5 % akcií spoločnosti

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

7/2016

2016-03-23 / 07/2016 / Rozhodnutie ohľadne rozdelenia zisku a výplaty dividend prijaté na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

2016-03-23 / 07/2016 / Rozhodnutie ohľadne rozdelenia zisku a výplaty dividend prijaté na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

6/2016

2016-03-23 / 06/2016 / Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení

2016-03-23 / 06/2016 /  Rozhodnutia prijaté na riadnom valnom zhromaždení

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

5/2016

2016-03-22 / 05/2016 / Odporúčanie predstavenstva ohľadne výplaty dividend

2016-03-22 / 05/2016 / Odporúčanie predstavenstva ohľadne výplaty dividend

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

4/2016

2016-02-22 / 04/2016 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

2016-02-22 / 04/2016 / Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia a návrhy rozhodnutí na riadne valné zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

3/2016

2016-02-22 / 03/2016 / Odporúčania týkajúce sa výplaty dividendy

2016-02-22 / 03/2016 / Odporúčania týkajúce sa výplaty dividen

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

2/2016

2016-02-02 / 02/2016 / Podpis zmluvy

2016-02-02 / 02/2016 / Podpis zmluvy

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

1/2016

Termíny publikácie periodických správ v roku 2016

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu