Vybrať región
sk

Eventy pre zamestnancov

Pravidelne organizujeme akcie pre našich kolegov. Každoročne začíname Výročným stretnutím zamestnancov a vedenia firmy, na ktorom hodnotíme uplynulý rok a predstavíme stratégiu. Nechýbajú ani otázky zamestnancov. Staráme sa tiež o zdravie našich zamestnancov a každoročne organizujeme preventívno-osvetové Dni zdravia. Na záver roka organizujeme Mikulášsku besiedku pre deti a Vianočný večierok, ktorý je priestorom na neformálne stretnutie všetkých kolegov.

Spoločne pomáhame v rámci podujatia Naše Mesto organizovanom Nadáciou Pontis. Spolu s chránenými dielňami pripravujeme vo firme Vianočné charitatívne trhy s cieľom pomôcť tým, ktorí to potrebujú. V rámci internej akcie Asseco pomáha putuje naša staršia technika do škôl, nemocníc a neziskových organizácii, kde ešte, veríme, poslúži ďalej. Projekt funguje od roku 2012 a z našich starších počítačov sa tešili už aj deti v Burundi.