Vybrať región
sk

Rozvoj a vzdelávanie

Odborné znalosti a skúsenosti sú našou najvyššou konkurenčnou výhodou, preto sa ich snažíme všestranne podporovať. Našim zamestnancom poskytujeme vzdelávanie externou formou, a to účasťou na odborných konferenciách alebo certifikačných školeniach.

Dôležitou súčasťou vzdelávacieho programu spoločnosti je aj jeho interná forma v podobe Asseco Akadémie.

 Asseco Akadémia

Už niekoľko rokov rozvíjame úspešný interný projekt, kde kolegovia učia kolegov. Zamestnanci si majú možnosť vybrať z katalógu kurzov pripravených priamo ich kolegami s výnimočným know how. Katalóg obsahuje širokú paletu kurzov orientovaných ako na mäkké tak i na technické zručnosti (programovanie, analýza, testing, projektový manažment). Obsah katalógu je pravidelne obmieňaný a dopĺňaný podľa potrieb zamestnancov.

 

„Uvoľnená atmosféra, príjemný školiteľ a kolektív, získavanie veľmi cenných poznatkov od vysoko skúsených ľudí.“ Kurz: Optimalizácia práce s Oracle databázou

„Naprosto perfektní školení, předčilo moje očekávání.“ Kurz: Prezentačné zručnosti

  Expertné fóra

Metodická podpora a tvorba rozvojových plánov je realizovaná expertným tímom, tvoreným odborníkmi pre jednotlivé oblasti software developmentu. Expertné fóra sú platfomou na zdieľanie „know how“ a „best practices“ naprieč celou spoločnosťou. Expertný tím zároveň pomáha pri adaptácii a rozvoji zamestnancov.