Vybrať región
sk

Eventy pre zamestnacov

Naša firma pravidelne organizuje akcie rôzneho druhu pre našich zamestnancov. Pre lepšiu predstavu uvádzame tie najpopulárnejšie z nich: 

Aktivity pre rodiny s deťmi

Deň detí - jún patrí deťom a nezabúdame na to ani v Assecu.

 

Šarkaniáda

  • Populárna akcia pre deti aj dospelých na Kačíne.  Spojená s opekaním, púšťaním šarkanov a športovými hrami.

 

Mikuláš

  • V Bratislave chodia naše deti pravidelne do Bratislavského bábkového divadla, ale nazabúdame ani na našich kolegov a ich deti v Brne a Prahe kde na nich tiež čaká Mikulášske trio – Mikuláš, anjel a čert.  

Akcie pre zamestnancov:

Asseco Running Club

  • Radi beháte? My v Assecu tiež. Pravidelne sa s kolegami stretávame na štarte a v cieli pri vybraných bežeckých podujatiach.

Dni Zdravia

  • Staráme sa o zdravie našich zamestnancov a každoročne organizujeme preventívno-osvetové dni s našimi partnermi.

Christmas Party

  • Vianočný večierok - zamestnanecká akcia roka s neopakovateľnou atmosférou a hojnou účasťou. Každoročne si ju nenechá ujsť vyše 400 kolegov.

Aktivity podporujúce spoločenskú zodpovednosť:

Naše Mesto/Beh pre Život

  • Ide o charitatívne akcie Nadácie Pontis a Tesco Nadácie, do ktorých sa pravidelne zapájame.

Interné aktivity spoločenskej zodpovednosti:

Asseco vianočné trhy

  • Organizujeme každoročne v období Vianoc s cieľom pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Do našich priestorov zavítajú chránene dielne a kolegovia majú možnosť zakúpiť si milé vianočné drobnôstky, ktorých nákupom tak prispejú na fungovanie týchto organizácii.

Asseco pomáha

  • Naša staršia technika putuje do škôl, nemocníc a neziskových organizácii, kde ešte veríme, poslúži ďalej. Projekt funguje od roku 2012 a naposledy sa z našich starších počítačov tešili deti v Burundi, v Afrike.

Stretnutia zamestnancov a vedenia firmy

Výročné stretnutia so zamestnancami

  • Pravidelné stretnutia a diskusia medzi našimi zamestnancami a top managementom spoločnosti sú v našej firme podporované aj týmto spôsobom.