Vybrať región
sk
Vytlačiť

SAMO IT produktom roka v kategórii Nástroje pre správu

Praha, 9. novembra 2017 – Už po jedenásty krát vyhlásil časopis Computerworld absolútneho víťaza prestížnej súťaže IT produkt roka 2017. Naše SAMO si odnieslo cenu v kategórii "Nástroje pre správu".

Súťaž "IT produkt roka" vyhlasuje redakcia časopisu Computerworld s cieľom vyzdvihnúť výrobky disponujúce vlastnosťami, ktoré ich významne odlišujú od konkurenčných produktov rovnakej kategórie. Môže pritom ísť o celkové inovatívne poňatie produktu, rovnako ako aj o jednotlivé funkčné zdokonalenie, výrazne zjednodušené ovládanie alebo aj výnimočne priaznivú cenu. Slávnostné vyhlásenie víťazov tohto ročníka prebehlo 8. novembra v Prahe, kam si prišli zástupcovia ocenených spoločností prevziať čestné diplomy za víťazstvo. Viac o súťaži a fotogalériu z udalosti nájde na: http://computerworld.cz/it-produkt.

"Ocenenie a poďakovanie patrí celej divízii GIS & Utility - všetci svojou poctivou a obetavou prácou, tvorivým prístupom a nadšením prispeli k tomuto výraznému úspechu", hovorí Pavel Rotschein, Director of GIS & Utility Division pri príležitosti získania ocenenia.

O zaradení produktu medzi finalistov rozhoduje redakcia časopisu Computerworld v spolupráci s externými odborníkmi vybranými podľa potreby v závislosti na konkrétnom produkte. Rozhodovanie prebieha na základe prihlasovateľom dodaných podkladov ako aj dodatočných informácií o produkte (verejných i neverejných, napríklad z celosvetovej internej siete IDG).


SAMO je softvérová platforma pre realizáciu technických informačných systémov, pre podporu kľúčových procesov správcov rozsiahle technickej infraštruktúry, ako sú mestá (smart city), správcovia inžinierskych sietí (utility), priemyselné areály a pod. Nad technickou evidenciou na báze priestorových údajov (GIS) podporuje procesy plánovania, výstavby, údržby a zaistenie prevádzky. SAMO prispieva k zníženiu nákladov, optimalizáciu zdrojov, zvyšovanie efektivity a konkurencieschopnosti a je zdrojom rozsiahlej bázy dát pre strategický rozvoj. Produktové stránky SAMO: www.samo-asseco.com


Vytlačiť