Vybrať región
sk
Vytlačiť

Spoločnosť Stromnetz Hamburg si vybrala systémy SAMO a LIDS

Spoločnosť Asseco získala objednávku na implementáciu a spustenie integrovaného sieťového informačného systému (iNIS) v spoločnosti Stromnetz Hamburg GmbH založenej na systéme správy aktív SAMO a geografickom informačnom systéme LIDS.

S pomocou systému iNIS spoločnosť Stromnetz Hamburg plánuje integrovať existujúce koncepcie a prehľady, vrátane údajov o vlastnostiach z rôznych informačných systémov, do centrálneho sieťového informačného systému. V priebehu tohto procesu sa vytvorí nový systém s novým spôsobom prezentácie. Príslušné procesy, od analýzy sietí až po sieťovú dokumentáciu, budú podporované integrovaným riadením pracovného toku s cieľom zabezpečiť aktualizáciu a spracovanie údajov získaných v rámci iNIS. V závere procesu sa ukončí využívanie analogickej dokumentácie zmien.

Realizácia projektu bude prebiehať v období od septembra 2018 do roku 2021 a jeho súčasťou bude migrácia geografických informačných systémov a implementácia systémov LIDS a SAMO.

Prostredníctvom SAMO a LIDS poskytne spoločnosť Asseco spoločnosti Stromnetz Hamburg systémy, ktorých technológia umožňuje ďalší vývoj orientovaný na budúcnosť a integráciu ďalších modulov.

Stromnetz Hamburg zabezpečuje dodávku elektrickej energie pre 1,8 milióna občanov

Spoločnosť Stromnetz Hamburg prevádzkuje druhú najväčšiu mestskú distribučnú sieť v Nemecku a spoľahlivo zabezpečuje dodávku elektrickej energie v meste Hamburg už viac ako 120 rokov. Približne 1 200 zamestnancov sa stará o dodávky nízkeho napätia pre 1,1 milióna zákazníkov a o dodávky stredného a vysokého napätia pre 2 234 zákazníkov.

Hlavná činnosťou prevádzkovateľa distribučnej siete spočíva v prevádzke, riadení, sledovaní, udržiavaní a ďalšom rozvoji distribučnej siete v Hamburgu. Medzi jeho hlavné úlohy patrí aj riadenie výpadkov a porúch, využívanie siete a správa pripojenia k sieti.

Stromnetz Hamburg v číslach

  • 28 997 km dlhá sieť s výkonom 12,3 TWh ročne
  • 91 komutačných staníc
  • 115 transformátorov
  • 54 transformačných staníc
  • 7 633 staníc rozvodných sietí
  • 318 580 prípojok

Vytlačiť