Vybrať región
sk

Asseco Central Europe poskytuje širokú škálu riešení pre celú oblasť zdravotníctva.

Naše aktivity sú zamerané na tri základné skupiny zákazníkov – štát, reprezentovaný ústrednými orgánmi štátnej správy a organizáciami miestnych samospráv, zdravotné poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu od najväčších nemocníc a špecializovaných zdravotníckych zariadení až po praktických lekárov.

Podieľali sme sa na projekte elektronizácie služieb pre občanov a dodávame riešenia pre elektronické zdravotné karty a Národný zdravotný portál. V rámci centralizovaných národných riešení sme prispeli k vývoju centrálnych zdravotných registrov, a to národného registra reprodukčného zdravia a národného registra kardiovaskulárnych operácií a zákrokov.