Vybrať región
sk

Strategic Asset Management & Operations

AG Portál

Riešenia, postavené na technológiách geo-informačného systému LIDS 7, poskytujú jednoduchú, automatizovanú, bezproblémovú a bezpečnú komunikáciu s externými subjektmi a internými užívateľmi. Podporuje procesy a činnosti, u ktorých sa dajú využiť vlastné či externé geodáta alebo procesy, pri ktorých je treba dáta publikovať či poskytovať.

Komponenty AG portálu môžu byť integrované do korporátnych portálových riešení. Mapy, technické výkresy, schémy a fotomapy výrazne prispievajú k zrozumiteľnosti a jednoduchej  ovládateľnosti systému. Prezentácia dát v mape, napríklad výsledkov spracovania úloh z oblasti business inteligence, prináša užívateľovi vyššiu vypovedaciu schopnosť oproti bežným dátovým zostavám.

AG portál je možné využiť i pre podporu procesov a činností, ktoré súvisia s preberaním dát a služieb od poskytovateľov a naopak s poskytovaním dát a služieb verejnosti a registrovaným užívateľom, vrátane poskytovania dát a služieb za úplatu. Slúži aj na komunikáciu v rámci verejnej správy –s obcami a centrom vrátane registra priestorových informácii. Geoportál je vytváraný tak, aby spĺňal implementačné pravidlá európskej smernice INSPIRE.

Produkt AG Portál patrí medzi robustné a výkonné serverové riešenia, ktoré sú postavené na servisne orientovanej architektúre SOA. Riešenie bez problémov obslúži stovky užívateľov a garantuje požadované odozvy.