Vybrať región
 • Asseco South Eastern Europe
 • Albania
 • Bosnia and Hercegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Kosovo
 • Macedonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Romania
 • Serbia
 • Slovenia
 • Turkey
sk
Prierezové riešenia

ERP

Podnikové informačné systémy z ponuky našej dcérskej spoločnosti – Asseco Solutions - pokrývajú potreby firiem všetkých veľkostí v najrozličnejších oblastiach podnikania a verejnej správy. Systémy dopĺňa široká ponuku služieb a partnerských programov. Sú vysoko cenené pre svoju technologickú vyspelosť i pre ďalšie vlastnosti, ktoré vyplývajú z dokonalej znalosti domáceho trhu. Pokrývajú požiadavky širokého spektra firiem a prispôsobujú sa potrebám užívateľov na rôznych firemných pozíciách.

Prostredníctvom SAP riešení sa vám podarí riadiť svoju firmu efektívnejšie, znížiť náklady a dosiahnuť rýchlejšiu návratnosť investícií. SAP ponúka kompletné ERP riešenia navrhnuté pre podporu medzinárodného podnikania, takže organizácie môžu efektívne a úspešne realizovať svoje aktivity aj na globálnej úrovni. Riešenia SAP sú komplexné a určené pre spoločnosti a organizácie bez ohľadu na ich veľkosť a oblasť podnikania.