Vybrať región
sk

SAMO Platform

SAMO Platform je framework na rýchle vytvorenie informačných systémov, ktoré spravujú rozsiahle agendy (evidencie) objektov, ich vzájomné väzby a geo-priestorový kontext, riadia rozhodovacie workflow a distribuujú údaje v správny čas správnym účastníkom daného procesu.

SAMO vytvárame ako nástroj na realizáciu projektov už od roku 2017. Za toto obdobie sa platforma SAMO ukázala ako nevyhnutná pre efektívne dodávky informačných systémov v dohodnutom rozsahu a termínoch, ako aj pre ďalší rast našej spoločnosti.

Platformu SAMO radi poskytneme aj mimo našu spoločnosť pre našich obchodno-implementačných partnerov, aby mohli rásť s platformou SAMO.

Platforma SAMO je univerzálna a vhodná pre implementačné tímy od dynamických startupov až po prosperujúce IT spoločnosti. Je navrhnutá pre globálne nasadenie a pripravená na použitie v rámci podnikania kdekoľvek na svete.

Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku.