Vybrať región
sk

Inteligentné dopravné systémy a Smart City

Jednou z príležitostí ako sa efektívne vysporiadať s globálnymi výzvami v lokálnom kontexte predstavujú mesta a obce. Rastúce znečistenie ovzdušia, denne kolabujúca doprava a rýchle zhoršovanie dopravnej infraštruktúry sú špecifické otázky z oblasti dopravy. Mestá čelí týmto problémom aj s pomocou inteligentných dopravných systémov, ktoré využívajú synergických technológií a technických koncepcií na podporu riadenia prepravy a dopravnej prevádzky. Asseco ponúka riešenia, ktoré môžu pomôcť mestám, aby doprava na ich dopravných sieťach bola bezpečnejšia, spoľahlivejšia a efektívnejšia. Asseco vie zabezpečiť jednotlivá ako aj komplexná inteligentná riešenia dopravy.