Vybrať región
sk
Picture of men discussing IT security.

Všetky aplikácie, podporujúce činnosti v rámci organizácie, bezpodmienečne potrebujú ku svojmu chodu infraštruktúru, umožňujúcu vzájemnú komunikáciu. Asseco Central Europe preto ponúka svoje služby v oblasti výstavby a zabezpečenia IT infraštruktúry, virtualizácie a konsolidácie, storage systémov (business continuity, high availability a disaster recovery), vzdialeného dohľadu nad infraštruktúrou a v mnoho ďalších oblastiach.

 

Informačná bezpečnosť je kľúčovým prvkom moderných IT systémov

 

Medzi naše kľúčové kompetencie nepochybne patrí bezpečnosť IT. Úroveň svojich služieb v oblasti bezpečnosti sme preukázali na projektoch s vysokou mierou dôležitosti pre organizácie verejnej správy aj pre komerčné subjekty (riešenie pre kapitálový trh, homebanking riešenie, apod.). Súčasné aktivity spoločnosti smerujú do týchto skupín služieb:

 

 projektovanie bezpečnosti implementácia softvérovej bezpečnosti bezpečná elektronická komunikácia

Picture symbolizing software security.

Ručíme za najvyššiu úroveň zabezpečenia IT.


Čo nás odlišuje od konkurencie

 

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti zúčtovacích systémov a zákaznícky servis.

 

Máme rozsiahlu technologickú kompetenciu a implementácie.

 

Ponúkame vysoko kvalitné produkty.

 

S predstihom reagovať na očakávania našich zákazníkov v súvislosti s rozvojom trhu.