Vybrať región
sk
Picture of people talking about outsourcing.

Outsourcing informačných a komunikačných technológií (ICT) si v posledných rokoch získava stále väčšiu obľubu v súvislosti s logickou snahou ekonomických subjektov sústrediť sa len na tie aktivity, ktoré sú priamym zdrojom ich ziskov. Táto snaha je sprevádzaná tendenciou zbaviť sa záťaže v podobe takých vnútropodnikových procesov, ktoré dokážu iné ekonomické subjekty realizovať kvalitnejšie, efektívnejšie a teda aj lacnejšie.

 

Outsourcing sa však môže týkať aj jednotlivých komponentov informačného systému zákazníka.

 

Komplexné služby outsourcingu ICT zahŕňajú prenájom hardvéru a softvéru so zaručenou pravidelnou obnovou, komplexné servisné služby v oblasti technologickej (servis hardvéru, odstraňovanie hardvérových porúch) aj systémovej a aplikačnej (odstraňovanie porúch v oblasti softvéru – operačných systémov a používateľských aplikácií). V neposlednom rade sú to však tiež služby v oblasti financovania IT infraštruktúry.

Outsourcing sa však môže týkať aj jednotlivých komponentov informačného systému zákazníka. Napríklad selektívna správa systému pomocou vzdialeného prístupu z dohľadového centra, outsourcing zabezpečenia lokálnej siete firewallom (systém, ktorý slúži na obranu proti napadnutiu systému zvonku), apod.


Picture of an outsourcing team.

Outsourcing sa však môže týkať aj jednotlivých komponentov informačného systému zákazníka.


Servis informačných technológií dopĺňa portfólio služieb spoločnosti Asseco Central Europe. Jeho prednosťou je schopnosť pružne reagovať na potreby zákazníkov. Poskytujeme podporu externým aj interným zákazníkom, a to nielen v servisnej činnosti. Všeobecne sme v tejto oblasti schopní riešiť požiadavky týkajúce sa notebookov, stolových počítačov, serverov, menších páskových knižníc, storage, a pripojiteľných externých periférií ako sú skenery, tlačiarne alebo projektory.

Štandardné služby

 • konzultácie v oblasti najvýhodnejšieho obstarania hardvéru (HW) a softvéru (SW)
 • HW servis počítačov, notebookov a serverov
 • HW servis periférií (tlačiarne, skenery, UPS)
 • HW upgrade zariadenia
 • HW inštalácia, kompletizácia zariadení (montáž racku, inštalácia do racku, apod)
 • HW preventívne prehliadky
 • HW servis LAN (Cisco)
 • SW inštalácia operačných systémov
 • SW údržba operačných systémov
 • SW upgrade

Nadštandardné služby

 • komplexné inštalácie HW a SW
 • sťahovanie HW
 • hlásenie závady v režime 24x7x365
 • nadštandardný servis HW (servisné zásahy s definovanou dobou odozvy a opravy)
 • inštalácia a konfigurácia sieťových zariadení
 • poradenstvo v oblasti informačných technológií a operačných systémov
 • profesionálne čistenie kancelárskej a výpočtovej techniky (profylaxia)
 • ekologická likvidácia vyradeného HW
 • prípadné ďalšie priania zákazníka súvisiace s uvedenou problematikou

Správa POS (point of sale) terminálovej siete predstavuje dodávky a inštaláciu terminálov, školenie obsluhy, pravidelný servis (profylaxiu), údržbu a podporu terminálovej siete. Kvalitné obchodné miesto poskytujúce vysoký komfort zákazníka pri bezhotovostnej platbe vyžaduje vybavenie elektronickými platobnými terminálmi pre rýchle a bezpečné overenie a spracovanie bezhotovostných operácií vykonávaných bežnými typmi platobných kariet. Platobné terminály sú vhodné pre všetky obchodné miesta – napr. maloobchodné predajne, obchodné reťazce, benzínové čerpacie stanice, autoservisy, maloobchodné roznáškové služby, reštaurácie, pošty, a pod.

Ponúkané služby

 • inštalácia, servis a údržba platobných terminálov
 • správa nových, vysoko bezpečných multifunkčných terminálov
 • dodávky platobných terminálov s certifikáciou EMV level I a II pre obchodné miesta
 • riešenie obchodných miest s pripojením terminálov k pokladničným systémom, riešenie obchodného miesta na kľúč, atď.
 • zaistenie akceptácie bankových a nebankových kariet v obchodných reťazcoch
 • zabezpečenie úprav HW a SW podľa požiadaviek zákazníka
 • dielové opravy terminálov.

Bezpečnosť, komfort a spoľahlivosť sú hlavné požiadavky zákazníkov na vybavenie obchodných miest platobnými terminálmi. Terminály sú spravované centrálne špecializovaným pracoviskom, tímom kvalifikovaných odborníkov s príslušným technickým vybavením a skúsenosťami v odbore. Centrálne pracovisko má zriadenú celoštátnu sieť servisných pobočiek na zabezpečenie dostupnosti a kvality služieb pri správe terminálových sietí. Celá technická podpora je zabezpečovaná priamo na obchodnom mieste.

Kľúčové výhody

 • komfortný HelpDesk
 • spoľahlivý diaľkový manažment správy terminálových sietí
 • skladovanie nových terminálov a náhradných dielov
 • spracovanie dátových prehľadov, pomocou ktorých je možné kvalitatívne zlepšiť poskytované produkty a služby