Vybrať región
sk

Informačný systém SAP je výnimočný svojou flexibilitou. Každá implementácia je realizovaná na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka a ich detailnej analýzy.

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a volíme riešenie, ktoré je optimálne a najmä naplní očakávania na strane zákazníka. Pri  implementácií postupujeme metodikou ASAP (Accelerated SAP). Ide o metodiku pre urýchlenie implementácie SAP R/3 systému, ktorá môže znížiť čas potrebný na implementáciu až o 50%.

 

Aplikácia HELPDESK je nástroj prístupný z internetu slúžiaci na evidenciu.

 

Support Center

Podpora prevádzky informačných systémov patrí medzi najdôležitejšie momenty vo vzťahu k zákazníkovi. Podporu systému je možné vykonávať tak on-site, čiže v priestoroch zákazníka, ako aj off-site pomocou vzdialeného prístupu z ľubovoľného miesta. Pre optimalizáciu podpory informačných systémov SAP, ponúka Asseco CE aj služby vzdialenej podpory HELPDESK. Aplikácia HELPDESK je nástroj prístupný z internetu slúžiaci na evidenciu a sledovanie úloh zadaných na riešenie v rámci podpory informačného systému zákazníka. Do aplikácie majú prístup tak definovaní používatelia zo strany zákazníka, ako aj zamestnanci spoločnosti Asseco CE zabezpečujúci podporu. Pre každého zákazníka je zriadený samostatný projekt, v rámci ktorého majú príslušní používatelia definované oprávnenia na zadávanie a zmenu úloh, ako aj na ich vyhodnocovanie.


Pre každého zákazníka je zriadený samostatný projekt.


 • zabezpečenie helpdesku pre zákazníka,
 • odstraňovanie chýb zákazníka,
 • podpora a údržba systému v prevádzke,
 • vzdialená podpora a konzultácie,
 • riešenie problémov a vykonávanie poradenstva na diaľku pripojením do systému zákazníka
 • cez internet, VPN alebo inú zabezpečenú linku,
 • troubleshooting,
 • riešenia neočakávaných a neštandardných problémov.
 • zobrazenie stavu požiadavky v reálnom čase,
 • okamžitá reakcia na zadané požiadavky,
 • skrátenie času potrebného na riešenie úloh,
 • prehľad všetkých krokov v časových súslednostiach,
 • „user friendly“ rozhranie,
 • prehľadný reporting,
 • prístup cez web rozhranie z akéhokoľvek miesta,
 • možnosť notifikácie e-mailom pri zmenách požiadavky,
 • zníženie nákladov.