Vybrať región
sk
Prierezové riešenia

Utilities

Názvom Utilities sú zastrešené riešenia pre distribútorov energií (elektrina, plyn, teplo) a správcov verejných sietí (voda, kanalizácia, doprava, telekomunikácie a pod.). Spoločnosť Asseco Central Europe má v rámci tejto skupiny silné know-how v príprave a implementácii prevádzkovo-technických informačných systémov patriacich do triedy systémov s názvom Network Information Systems (NIS). Ich úlohou je zabezpečovať informačné potreby distribučnej spoločnosti v oblasti riadenia distribúcie a súčasne zaisťovať nadväznosť na ostatné systémy riadenia spoločnosti. Vďaka tomu sa vytvárajú predpoklady pre ich integráciu do podnikového systému riadenia, aby sa stali jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Pre oblasť Utilities ponúkame komplexné riešenie SAMO (Strategic Asset Management & Operations). Podrobné informácie o tomto riešení a jednotlivých produktoch nájdete na webových stránkach samo-asseco.com.