Vybrať región
sk

Výskum v oblasti Asset Management a GIS

Výskum v oblasti Asset Management a GIS

V oblasti geoinformačných technológií sa výskum zameriava na pokročilé nástroje grafickej prezentácie a analýzu priestorových dát a rozšírenej reality. Cieľom je získavanie nových poznatkov, ktoré sa následne využívajú na rozvoj vlastného komplexného GIS nástroja.

Nemenej dôležitou oblasťou výskumu je asset management. Adekvátna dokumentácia a podpora procesov životného cyklu aktív je kľúčovou témou ich optimálneho využívania, správy a generovanie maximálneho úžitku pre majiteľov a prevádzkovateľov. Výskum centra je zameraný na hľadanie a tvorbu nových nástrojov a konceptov v oblasti dokumentácie, správy a rozvoja infraštruktúrneho majetku.