Vybrať región
sk

Asseco Group má vybudované výskumné a vývojové centrá po celom svete. Široké portfólio spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny, zabezpečuje pokrytie všetkých segmentov a domén informačných a komunikačných technológií. Výstupy výskumu sú využívané spoločnosťami v rámci celej skupiny Asseco. Cieľom je aplikovať poznatky a skúsenosti z vývoja a výskumu v konkrétnych riešeniach realizovaných pre našich zákazníkov. Toto je jedna z ciest, ktorou Asseco zvyšuje svoju konkurencieschopnosť na trhu.

Asseco Central Europe prevádzkuje dve výskumné a vývojové centrá. Prvé, so sídlom v Českej republike, je orientované na GIS technológie. Druhé výskumné centrum sa nachádza v Bratislave a je zamerané na Smart Cities technológie. Tieto dve centrá kooperujú v rámci skupiny s ďalšími vývojovými centrami. Potvrdzuje to aj úzka spolupráca s poľským Inovačným Hubom, ktorý je zameraný na výskum kybernetickej bezpečnosti a plánovanie kritickej infraštruktúry v spolupráci s poľským Ministerstvom obrany a NATO.