Vybrať región
sk

Výskum v oblasti Smart Cities

Výskum v oblasti Smart Cities

Oblasť Smart Cities je komplexná oblasť so širokým záberom používateľských potrieb. V tejto oblasti sa výskumné aktivity centra rozdvojujú na dve línie, s ktorých pomocou sa snaží vytvoriť integrovaný interdisciplinárny koncept. V jednej línii sú skúmané nové technológie, nástroje a riešenia. V druhej línii sa výskum zameriava na možnosť využitia stávajúcich technológií a riešení novým spôsobom. Sú hľadané vhodné spôsoby integrácie do nových celkov.