Vybrať región
sk

V Asseco Central Europe považujeme vzdelávanie za kľúčový prvok rozvíjajúcej sa vedomostnej spoločnosti. Poskytujeme širokú škálu riešení a aktivít v oblasti formálneho neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a trhu práce, v rámci národných projektov, dopytovo orientovaných projektov, zahraničných výziev pre verejnú, ale i pre súkromnú sféru.

Pre oblasť Trh práce sme vytvorili komplexný informačný portál o kvalifikáciách existujúcich na slovenskom trhu práce. Portál približuje možnosti  uplatnenia sa občanov na európskom trhu práce, prináša novinky týkajúce sa oblasti vzdelávania a rozširuje možnosti získania kvalifikácie.

Pre oblasť školstva vytvárame inovatívne vzdelávacie projekty na mieru podľa zadaných požiadaviek. Tím odborníkov s bohatými skúsenosťami vytvorí projekt, zastreší ho po odbornej stránke a poskytne komplexné konzultačné, analytické, metodické a vzdelávacie služby. Identifikujeme vaše potreby, navrhneme riešenia a procesy, odhadneme rozpočet, naplánujeme zdroje a zabezpečíme koordináciu a riadenie. Pre zatraktívnenie a inovovanie vzdelávacieho procesu ponúkame materským, základným i stredným školám digitálny vzdelávací obsah. Jednoducho sa implementuje do praxe, je intuitívny, pedagógom uľahčuje prácu a zlepšuje vizualizáciu zložitých dejov. 

Naším cieľom je zlepšovať využívanie informačných technológií a umožniť prístup k inteligentnejšiemu prostrediu na vzdelávanie. 3D Tlačiarne, Virtuálna realita či Virtuálna trieda. Asseco dodáva didaktické zariadenie a vybavenie vrátane nástrojov a informačných systémov, poskytneme zaškolenie a podporu.