Vybrať región
sk

Poskytujeme širokú škálu riešení pre celú oblasť zdravotníctva. Naše aktivity sú zamerané na tri základné skupiny zákazníkov a to štát, reprezentovaný ústrednými orgánmi štátnej správy a organizáciami miestnych samospráv, zdravotné poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu od najväčších nemocníc a špecializovaných zdravotníckych zariadení až po praktických lekárov.

   

DRG grouper od Asseco využívajú 3 z 3 zdravotných poisťovní na Slovensku

Služby pre zdravotné poisťovne, ktoré poskytujeme, sú založené na moderných a spoľahlivých produkčných systémoch pre zdravotné poisťovne. Komplexnú správu a podporu činností zdravotných poisťovní pokrýva náš centralizovaný viacvrstvový informačný systém (IS). Je integrovaný s internetovým portálom a elektronickou podateľňou pre komunikáciu medzi zdravotnou poisťovňou a poistencami, platcami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.