Vybrať región
 • Asseco South Eastern Europe
 • Albania
 • Bosnia and Hercegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Kosovo
 • Macedonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Romania
 • Serbia
 • Slovenia
 • Turkey
sk
Centrálna správa

Zdravotníctvo

Asseco Group poskytuje širokú škálu riešení pre celú vertikálu segmentu zdravotníctva.

Naše aktivity sú zamerané na tri základné skupiny zákazníkov:

ústredné orgány štátnej správy (napr. ministerstvá a špecializované zdravotnícke zariadenia) a organizácie miestnych samospráv (majitelia a prevádzkovatelia regionálnych sietí zdravotnej starostlivosti),

zdravotné poisťovne

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v rozsahu od najväčších nemocníc a špecializovaných zdravotníckych zariadení až po praktických lekárov "