Vybrať región
sk

30 rokov Asseco Central Europe

Naša spoločnosť Asseco Central Europe tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast − z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe.

 

Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy.
Zároveň sa ako jeden z hlavných IT lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty,
ktoré umožňujú celkovú digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco príbehu,
ktorým prispievame k zlepšovaniu IT biznisu v Európe.

 

 

Jako společnost se strategicky zaměřujeme nejen na vývoj produktů a řešení, ale i na znalosti našich zaměstnanců, abychom našim zákazníkům poskytovali špičková řešení, která splňují nejvyšší mezinárodní standardy. Angažovanost zaměstnanců, jejich úsilí a touha přispívat jsou indikátorem toho, že jdeme správným směrem. Inspirují nás všichni, kteří nás na této cestě doprovázejí – zákazníci, partneři i zaměstnanci. Oni jsou důvodem, proč jsme již tři dekády úspěšní.

 

Milan Hain, člen predstavenstva zodpovedný za IT a bankové operácie, Slovenská sporiteľňa

Milan Hain, člen predstavenstva zodpovedný za IT a bankové operácie, Slovenská sporiteľňa

„V Slovenskej sporiteľni veríme, že moderné Slovensko potrebuje úspešné firmy, ktoré sú dôležitým pilierom našej ekonomiky a súčasne inšpiráciou. Ako banka s takmer 200-ročnou históriou sa tešíme, že spoločnosť Asseco za uplynulých 30 rokov vyrástla a stala sa významným softvérovým domom nie len u nás, ale aj v zahraničí. Spája nás veľa spoločných projektov, od nášho prvého internetbankingu ešte z roku 1998 až po súčasné riešenia v Georgeovi. Slovenská sporiteľňa ako digitálny líder v bankovníctve želá Asseco, ako lídrovi v IT, ešte veľa ďalších úspechov, spokojných klientov a užitočných riešení, ktoré posunú Slovensko vpred."

Thomas Mösl, predseda predstavenstva, TWL, Nemecko

Thomas Mösl, predseda predstavenstva, TWL, Nemecko

„TWL blahoželá Assecu k 30. výročiu založenia a želá mu naďalej mnoho úspechov! V rokoch 1996 až 2010 som ako výkonný riaditeľ BERIT spolu so svojím tímom úspešne založil nemeckú pobočku. V oblasti priemyslu sa BERIT stal lídrom na trhu v sektore GIS s produktom LIDS, vďaka čomu sme začali spolupracovať s mnohými spoločnosťami, dodávajúcimi energiu, ako TWL od roku 2002. V roku 2008 sa Asseco spojilo s BERITom. Od polovice roka 2018 som už ako technický riaditeľ TWL zodpovedný za to, aby sme boli pripravení na všetko, čo budúcnosť prinesie. O to viac ma teší, že produkty Asseco LIDS a TOMS sa stále úspešne používajú v TWL. Zároveň plánujeme ďalšie kroky s produktom SAMO a tešíme sa na spoluprácu."

Luboš Kotoun, E.ON, Česká republika

Luboš Kotoun, E.ON, Česká republika

„Spoločnosti zo skupiny E.ON sú dlhodobými užívateľmi riešení a služieb od spoločnosti Asseco. Jedným z najdlhšie využívaných riešení je systém TOMS DES pre evidenciu a kalkuláciu investičných projektov, vrátane správy normových základní, materiálov a ďalších náležitostí. TOMS DES sa u nás nasadil v roku 1997 a s drobnými úpravami je v prevádzke už úctyhodných 22 rokov. K 30. výročiu spoločnosti Asseco prajeme rovnakú stabilitu a výdrž, ako má jej systém TOMS DES a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu."

Silvia Mazánová, Tribe Lead Real-Time Payment Systems, Česká spořitelna

Silvia Mazánová, Tribe Lead Real-Time Payment Systems, Česká spořitelna

„Více než čtvrtstoletí trvající partnerství mezi Českou spořitelnou a firmou Asseco je asi nejlepším vyjádřením kvality tohoto vztahu. Také díky němu je dnes Spořitelna největší bankou na trhu a jedním z lídrů digitálních inovací ve finančním světě."

Michal Tariška, riaditeľ divízie IT, Poštová banka

Michal Tariška, riaditeľ divízie IT, Poštová banka

„Nášmu dlhoročnému partnerovi želáme do nasledujúcich jubileí veľa ďalších dobrých partnerov ako je Poštová banka :). Nech sa firma ďalej progresívne rozvíja a dodáva čo najviac zmysluplných projektov a nech sa jej naďalej darí rozširovať svoje know-how ako aj ľudský potenciál. Vážime si naše dlhoročné partnerstvo."

Uwe Schöneberg, eBZ, Nemecko

Uwe Schöneberg, eBZ, Nemecko

"Assecu srdečne blahoželáme k 30. výročiu. Asseco Solutions a APplus sú súčasťou eBZ, odkedy sme pred 5 rokmi vznikli. Tešíme sa na pokračovanie našej spoločnej cesty, vďaka Assecu efektívne a transparentne rastieme."