Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

Asseco Group má recept, jak se stát globální firmou

I když je v tuzemsku značka Asseco spojována především s informačními systémy Helios, realita je daleko pestřejší. Asseco Group, do které dodavatel Heliosu patří, působí ve více než 50 zemích světa, její loňské tržby překonaly 1,8 miliardy eur a je šestým největším dodavatelem softwaru v Evropě. Největšího obratu ale dosahuje v Izraeli. A právě tam se její zástupci pochlubili svými úspěchy i dalšími plány.

Receptem na růst Asseco Group, skupiny částečně nezávislých firem, v jejímž čele stojí Asseco Poland, jsou akvizice. Artur Wiza, šéf komunikace Asseco Poland, ale zdůrazňuje, že při nich jen zřídka dojde ke koupi 100% podílu. Obvyklejší je postup, při kterém Asseco Group koupí nadpoloviční podíl a ponechá kupované firmě značnou míru nezávislosti. Zpravidla s původním managementem i produkty, ale s využitím sdíleného know-how.

Jestliže jsme výše zmiňovali roli Asseco Group v ČR, dodejme, že v tuzemsku působí jednak dodavatel již výše zmiňovaných informačních systémů Helios, společnost Asseco Solutions, jednak společnost Asseco Central Europe, která nabízí řadu dalších řešení a služeb v IT - mimo jiné pro bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, utility nebo veřejnou správu.

Aktuálně pochází 83 % obratu Asseco Group z mezinárodních aktivit a velmi významnou roli zde hraje Izrael. Asseco Poland tu totiž vlastní 46,3% podíl v holdingu Formula, který zahrnuje tři velké firmy - Magic Software, Matrix IT a Sapiens International - a více než stovku menších subjektů. Asseco Group tu tak zprostředkovaně zaměstnává téměř 12 700 lidí. A právě Izrael, konkrétně Tel Aviv, se stal místem akce Asseco Group Product Review (AGPR), na které zástupci firmy seznamovali zástupce tisku s nejnovějšími trendy a aktivitami firmy.

Asseco řídí i drony

Šíři záběru firmy - jak z geografického pohledu, tak z pohledu typů řešení - podle Ewy Kryj, tiskové mluvčí Asseco Poland, potvrzuje fakt, že Asseco Group těsně před konáním AGPR vyhrála důležitý kontrakt ve veřejném sektoru v Nigérii, konkrétně ve státě Lagos. V rámci kontraktu firma dodá řešení pro snímání povrchu země, které poslouží lokální vládě k plánování rozvoje, rozdělování zdrojů, ale třeba i ke sledování znečištění životního prostředí. Řešení zahrnuje především software Asseco GCS (Ground Control Station), který řídí dva bezpilotní letouny (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) s maximální vzletovou hmotností 25 kg, software letového simulátoru a dvě UAV Tiguar od partnerské společnosti uAvionics. Projekt bude dokončen ještě v tomto roce.

Významnou roli hrají firmy ze skupiny Asseco v oblasti informačních systémů, kde pokrývají většinu odvětví z oblasti průmyslu, financí i veřejného sektoru. Asseco Group přitom působí v 50 zemích na všech kontinentech.

Kyberzločin přijde na 3 biliony dolarů

Firma má ale stále velké ambice růst, nyní mimo jiné v oblasti bezpečnosti. Rozhodla se proto podpořit polský Kosciuszko Institute při přípravě zprávy Security through innovation, která se zabývá mimo jiné potenciálem bezpečnostních řešení pro ekonomiky zemí a podmínkami pro to, aby se odpovídající technologie v jakékoli zemi mohly rozvíjet.

Z uvedené zprávy mimo jiné plyne, že Polsko má velký potenciál stát se leaderem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Mezi faktory, které hovoří pro tuto tezi, patří fakt, že Polsko má 8,5mld. (USD) ICT sektor a 30 000 absolventů univerzit z oborů souvisejících s ICT ročně. Nutnou podmínkou je ovšem podle zprávy vznik efektivního mechanismu spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti - mimo jiné pro případ velkého kybernetického útoku - a také využití členství země v EU a v NATO. Rovněž je třeba vytvořit kvalitní veřejné programy pro podporu výzkumu a vývoje v této oblasti.

Ewa Kryj zdůraznila, že bezpečnostní řešení mohou být důležitou součástí ekonomiky a důležitým exportním artiklem. Autoři výše zmíněné zprávy odhadují, že velikost globálního trhu kybernetické bezpečnosti bude v roce 2021 činit 240 miliard amerických dolarů, přičemž náklady spojené s kybernetickým zločinem podle nich již letos dosáhnou tří bilionů dolarů.

Polsko by se podle zástupců Asseco Group mělo inspirovat zeměmi, kde se sektoru kybernetické bezpečnosti díky veřejné podpoře daří - Velkou Británií, Singapurem nebo právě Izraelem. V posledně jmenované zemi tvoří příjmy z prodeje řešení kybernetické bezpečnosti více než 1 % HDP, v absolutním vyjádření pak 3,75 miliardy dolarů (rok 2015). Současně tento sektor zaměstnává cca 100 tisíc lidí. Dodejme, že řada firem, které v Izraeli zastřešuje Asseco Group, se zabývá právě pokročilými řešeními v oblasti kybernetické bezpečnosti a spolupracují mimo jiné s izraelskou armádou.

Outsourcing zabezpečení

Michal Danilák, bezpečnostní expert společnosti Lewik, upozornil, že kybernetická bezpečnost je mnohdy firmami vnímána jen jako náklad. Přitom by podle jeho názoru bylo lepší pozitivní vnímání bezpečnosti – jako něčeho, co umožňuje rozvoj dalšího byznysu, který by bez dostatečného zabezpečení prostě nebyl možný. Upozornil také na od příštího roku platnou regulaci GDPR a direktivu NIS, díky kterým mnohé firmy v EU musejí přehodnocovat svůj přístup k zabezpečení dat.

Yaakov Elefant, šéf divize kybernetické bezpečnosti 2BSecure, pak upozornil, že ransomware v roce 2016 rostl rychleji než jakýkoli jiný malware a totéž se očekává v létech 2017 a 2018. Jak zastavit útoky, jako třeba ten nedávný způsobený malwarem WannaCry? Pomoci podle něj mohou cloud, virtualizace a zálohy. A především pak stálé sledování infrastruktury, identifikace abnormalit a rychlá reakce na ně. Rovněž je vhodné mít připraveny pasti na útočníky (honey pots). Elefant citoval průzkum Gartneru, podle kterého v roce 2018 bude 10 % velkých firem používat právě nástroje a taktiky pro zmatení útočníků.

Pokročilá ochrana ale vyžaduje lidi s odpovídajícím know-how, což je pro mnohé organizace problém. Řešením může být outsourcing směrem k MSSP (managed security service provider), což je i typ služeb, který poskytuje jedna z divizí 2BSecure izraelské firmy Matrix.

Jak ale zdůraznil Eliezer Oren, president Matrixu, tato firma má daleko širší záběr - od dodávek softwaru včetně řady informačních systémů přes konzultace zahrnující většinu obvyklých IT témat od Big Data přes IoT po mobilní vývoj až po dodávku řešení SOA, business continuity nebo konsolidaci IT prostředí.

A zastavme se ještě u řešení SimplySign, které představil Artur Miekina z Asseco Data Systems. SimplySign umožňuje snadno podepsat dokumenty jedním ťuknutím na mobilním telefonu nebo na PC, přičemž podpis podle výrobce odpovídá specifikaci PAdES i požadavkům směrnice EU 910/2014 a má stejný právní status jako klasický podpis. Systém využívá virtuální kryptografické karty, které jsou bezpečně uloženy v cloudu.

Velké plány

Jak už bylo zmíněno výše, Asseco Group má stále velké plány. Kromě již zmiňovaného rozvoje v oblasti kybernetické bezpečnosti chtějí představitelé firmy využít třeba i velký potenciál v oblasti analýzy dat.

Ofer Burin z TSG IT Advanced Systems upozornil, že dnes mnohé organizace sbírají informace z řady různých zdrojů – z internetu, prostřednictvím telefonů, e-mailu apod., ale tyto informace nejsou efektivně využívány a nejsou spolu propojeny. TSG IT Advanced Systems nabízí mimo jiné řešení právě pro pokročilou analýzu nestrukturovaných dat a pro slučování dat z různých zdrojů. Ta již dnes využívají mimo jiné izraelská armáda nebo zpravodajské služby.

Uvedené systémy slouží třeba k propojení údajů z trestního rejstříku, sčítání lidu, hraničních kontrol a z řady dalších zdrojů - a k výsledkům je pak možno přistupovat z jednoho místa. Lze tak analyzovat nejrůznější rizika, ale třeba i vyhledat všechny majitele určitého automobilu žijícího v určité vzdálenosti od daného místa - případně třeba i s nějakým trestním záznamem.

Je zřejmé, že podobná řešení jsou vhodnou odpovědí na řadu aktuálních rizik, kterým dnešní státy čelí. S dalším rozvojem umělé inteligence budou nepochybně schopny stále efektivněji podpořit i zvýšení fyzické bezpečnosti, po němž se stále častěji volá.

Na závěr už jen dodejme, že Asseco Group zaměstnává na celém světě více než 22 tisíc lidí a v zemi svého původu, tedy v Polsku, je největším dodavatelem softwaru pro veřejný sektor. Více než 30 projektů pak podle svých představitelů realizovala pro EU a NATO.

http://www.businessit.cz/cz/asseco-group-ma-recept-jak-se-stat-globalni-firmou.php

 

 


Tisk