Vybrat region
cz

Představenstvo

Jozef Klein

Jozef Klein

Předseda (Slovenská republika, Česká republika)

Jozef Klein absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Bratislavě, obor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pro společnost Asseco CE pracuje od roku 1996, nejdříve externě, později už jako interní zaměstnanec na pozicii produktový a projektový manažer pro oblast DWH & BI.
Od roku 2002 je předsedou představenstva Asseco Central Europe na Slovensku, od prosince 2009 i předsedou představenstva Asseco Central Europe v ČR. V obou společnostech zároveň vykonává funkci CEO.
Jozef Klein působí také jako předseda dozorčí rady ve společnostech Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), DanubePay (SK), eDocu (SK), GlobeNet (HU), Statlogics (HU), Asseco Hungary (HU), InterWay (SK) a exe (SK). Od října 2009 zastává i významnou funkci CEO na celoevropské skupinové úrovni Asseco Group. Získal ocenění IT Osobnost roku 2010 udělované neformálním sdružením v rámci ICT komunity.
Marek Grác

Marek Grác

Místopředseda (Slovenská republika), Člen (Česká republika)

Je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě. Během své profesionální kariéry se věnoval zejména oblasti vývoje, implementace a provozu informačních systémů pro bankovnictví a zdravotnictví.
Ve společnosti Asseco CE zastával různé pozice od pozice programátora - analytika, team leadra, byznys konzultanta až po ředitele divize zdravotnictví. V současnosti působí na pozici COO SK a jako místopředseda představenstva Asseco CE na Slovensku.
Na celoevropské skupinové úrovni Asseco Group zastává Marek Grác významnou funkci lídra business unitu Healthcare, v rámci které má za úlohu definovat dlouhodobou strategii pro segment zdravotnictví v rámci celé skupiny Asseco působící v různých regionech Evropy. Působí také jako předseda představenstva maďarských společností GlobeNet a Asseco Hungary a člen představenstva společnosti eDocu (SK).
David Stoppani

David Stoppani

Člen (Slovenská republika), Místopředseda (Česká republika)

Vystudoval Fakultu aplikované informatiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Už během studií začal pracovat v PVT (později Asseco) jako projektový manažer. V oboru informatiky pracoval i později, když se stal vedoucím manažerem pro IT v společnosti XT – Card.
Tři roky působil jako předseda představenstva ve společnosti Right Power Group. Na pozici obchodního ředitele Asseco Central Europe pracoval od února 2011 do března 2015, kdy se stal lídrem business unit Utility. Členem představenstva Asseco CE v České republice je od června 2011 a členem představenstva Asseco CE na Slovensku od prosince 2012.
V současnosti zastává funkci místopředsedy představenstva Asseco CE v České republice a od 1. 12. 2014 i funkci COO Asseco CE v České republice. Dále působí jako člen dozorčí rady společnosti DanubePay (SK) a místopředseda dozorčí rady společnosti První certifikační autorita (CZ).
Branislav Tkáčik

Branislav Tkáčik

Člen (Slovenská republika)

Je absolventem Fakulty podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Ve společnosti Asseco Central Europe pracuje od roku 1998.
Od roku 1999 působil jako finanční manažer, později finanční ředitel a postupně se podílel na vybudovaní finančního oddělení a zavádění nástrojů finančního controllingu. V rámci přípravy IPO na Varšavské burze se podílel na aplikaci IFRS a následně zavedl proces skupinového reportingu a konsolidace.
V současnosti působí jako CFO pro celou skupinu Asseco Central Europe. Branislav Tkáčik je členem dozorčích rad dceřiných společností Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (DE), DanubePay (SK), Statlogics (HU), GlobeNet (HU) and Asseco Solutions (CZ).