Vybrat region
cz

Podmínky používání webových stránek

platné od 22.01.2024

Tento dokument upravuje podmínky používání webových stránek umístěných na doméně ce.asseco.com mezi společností Asseco Central Europe, a.s., IČO: 35 760 419, se sídlem Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, SR, (dále jen "Společnost") e-mail: [email protected] a návštěvníky (dále jen "Vy", "Váš").

Návštěvníky se ve smyslu těchto obchodních podmínek rozumí zejména, nikoliv však výlučně, osoby starší 18 (osmnácti) let, které navštěvují a/nebo používají tyto webové stránky a mají přístup k internetu. Naše webové stránky jsou veřejným internetovým médiem, které je k dispozici každému uživateli.

Veškeré informace zveřejněné na našich webových stránkách (včetně textů, log, ochranných známek, fotografií, obrázků, zvukových nahrávek a videí atd.) představují autorské dílo ve smyslu autorského zákona a společnost je vlastníkem a vykonavatelem autorských práv k těmto autorským dílům. Společnost je vlastníkem nebo vykonavatelem autorských práv a/nebo má a/nebo vykonává právo k jejich užití na základě licencí udělených jí třetími osobami, které vlastní a/nebo vykonávají autorská práva k nim. Jakékoli úplné nebo částečné použití, reprodukce nebo šíření obsahu z profilů Společnosti je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

Prezentace služeb na našich webových stránkách nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný online katalog. Přístup na naše webové stránky je bezplatný. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s přístupem na naše webové stránky nesete vy. Obsah našich webových stránek nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména z důvodu technické chyby nebo pokud se rozhodneme obsah webových stránek nebo jejich část znepřístupnit. Myšlenky a názory vyjádřené na těchto webových stránkách (včetně článků zveřejněných na našem blogu) mají pouze informativní charakter a nejsou pro nás nijak závazné.

Je výslovně zakázáno propojovat naše webové stránky s jinými webovými stránkami nebo odstraňovat jakoukoli jejich část bez našeho souhlasu; používat naše webové stránky k nezákonným účelům nebo šířit škodlivý kód; měnit a/nebo upravovat jejich obsah. Stahování materiálů povolujeme pouze pro osobní, nekomerční účely a v souladu s těmito podmínkami používání.

Neneseme odpovědnost za jakékoli škody (přímé či nepřímé), ztráty, náklady nebo výdaje jakéhokoli druhu, které vám mohou vzniknout v souvislosti s vaším přístupem a/nebo používáním našich webových stránek a/nebo zveřejněním jakýchkoli neaktuálních, nepravdivých nebo nesprávných informací, které tvoří obsah našich webových stránek a které byly vytvořeny námi nebo způsobeny technickým vybavením, lidskou chybou nebo softwarovou aplikací spojenou s našimi webovými stránkami. Neneseme odpovědnost za kompatibilitu našich webových stránek s vaším počítačovým systémem nebo softwarem. Rovněž nezaručujeme, že tyto webové stránky neobsahují škodlivý kód nebo že server, který je zpřístupňuje, neobsahuje škodlivý kód nebo jiné škodlivé komponenty.

Používáme hypertextové odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy můžete být přesměrováni na tyto webové stránky (např. sociální sítě nebo webové stránky našich partnerů). Nemáme žádný vliv na styl a obsah odkazovaných webových stránek třetích stran a rovněž se distancujeme od jakéhokoli obsahu na takových webových stránkách a od toho, abychom takový obsah přijímali za svůj. Tyto podmínky používání se nevztahují na webové stránky třetích stran. Pokud máte zájem dozvědět se více o podmínkách používání webových stránek třetích stran, navštivte příslušné webové stránky třetích stran.

Pokud vám po přečtení tohoto dokumentu není cokoli jasné nebo pokud máte k těmto podmínkám jakékoli dotazy, obraťte se na společnost. Jsme oprávněni tyto Podmínky používání kdykoli změnit nebo upravit.