Vybrať región
sk

Podmienky používania webu

v platnosti od 22.01.2024

Tento dokument upravuje podmienky používania webových stránok umiestnených na doméne ce.asseco.com medzi spoločnosťou Asseco Central Europe, a.s., IČO: 35 760 419, so sídlom: Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava, SR, (ďalej len “Spoločnosť”) e-mail: [email protected] a návštevníkmi (ďalej ako “vy”, "vaše”).

Návštevníkmi sa rozumejú v zmysle týchto Podmienok najmä, ale nie len osoby staršie ako 18 (osemnásť) rokov, ktoré navštívia a/alebo používajú túto webovú stránku a majú prístup na internet. Naša webová stránka je verejné internetové médium dostupné pre každého používateľa.

Všetky informácie zverejnené na našom webe (vrátane textov, log, ochranných známok, fotografií, obrázkov, zvukových nahrávok a videí a pod.) predstavujú autorské dielo v zmysle Autorského zákona a Spoločnosť je nositeľom a vykonávateľom autorských práv k uvedeným autorským dielam. Spoločnosť má alebo vykonáva autorské práva a /alebo má a/alebo vykonáva právo na ich používanie na základe licencií udelených jej tretími stranami, ktoré k nim majú a/alebo vykonávajú autorské práva. Akékoľvek použitie časti alebo celku, rozmnožovanie alebo šírenie obsahu z profilov Spoločnosti je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázané.

Prezentácia služieb na našej webovej stránke nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Prístup na našu webovú stránku je bezplatný. Znášate všetky náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s prístupom na náš web. Obsah našich webových stránok nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu technickej chyby, prípadne ak sa rozhodneme zneprístupniť obsah webu alebo niektorú jeho časť. Myšlienky a názory vyjadrené na tomto webe (vrátane článkov uverejnených v našom blogu) slúžia výhradne na informačné účely a nie sú pre nás nijako záväzné.

Je výslovne zakázané prepájať náš web s iným webom alebo vyberať akúkoľvek jeho časť bez nášho súhlasu; používať naše webové stránky na nelegálne účely, alebo na šírenie škodlivého kódu; meniť a/alebo upravovať jeho obsah. Umožňujeme preberanie materiálov len na osobné, nekomerčné účely a v súlade s týmito podmienkami používania.

Nenesieme zodpovednosť za škodu (priamu alebo nepriamu), stratu, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré by vám mohli vzniknúť v súvislosti s prístupom a/alebo s používaním nášho webu a/alebo so zverejnením neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych údajov, ktoré tvoria obsah nášho webu a ktoré boli vytvorené nami alebo spôsobené technickým vybavením, ľudskou chybou, alebo softvérovou aplikáciou spojenou s naším webom. Neručíme za kompatibilitu našej webovej stránky s vaším počítačovým systémom alebo softvérom. Neručíme ani za to, že táto webová stránka nie je infikovaná škodlivým kódom alebo, že server, ktorý ju sprístupňuje, je bez škodlivého kódu, alebo bez iných škodlivých komponentov.

Používame hypertextové odkazy (tzv. linky) na iné webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy môžete byť presmerovaní na takéto webové stránky (napr. webové stránky sociálnych sietí alebo webové stránky našich partnerov). Nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán a zároveň sa dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svoje vlastné. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany.

Ak by vám po prečítaní tohto dokumentu bolo niečo nejasné alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok, kontaktujte Spoločnosť. Sme oprávnení tieto Podmienky používania kedykoľvek meniť alebo upravovať.